Výsledky hledání:

zanět

 • Encyklopedie

  orrhomeningitis

  itidis, f. (ř. orrhos sérum, ř. meninx blána) oromeningitida, zánět serózních blan
 • Encyklopedie

  oscheitis

  itidis, f. (ř. oscheon, oscheos šourek) oscheitida, zánět šourku
 • Encyklopedie

  osphyarthritis

  itidis, f. (ř. osfys kyčel, ř. arthron kloub) osfyartritida, zánět kyčelního kloubu
 • Encyklopedie

  osphyomyelitis

  itidis, f. (ř. osfys kyčel, ř. myelos dřeň) osfyomyelitida, zánět míchy v bederní krajině
 • Encyklopedie

  ostempyesis,

  s, f. (ř. osteon kost, ř. empyesis hnisání) ostempyéza, hnisání kostí, hnisavý zánět kosti
 • Encyklopedie

  osteoarthritis

  itidis, f. (ř. osteon kost, ř. arthron kloub) osteoartritida, zánět kosti a kloubu
 • Encyklopedie

  osteomyelitis

  itidis, f. (ř. osteon kost, ř. myelos dřeň) osteomyelitida, zánět kostní dřeně. Osteomyelitis genuina osteomyelitida genuinní, primární, vyvolaná metastatickou hematogenní infekcí. Osteomyelitis purulenta (suppurativa) osteomyelitida hnisavá, vyvolaná pyogenními mikroby. Osteomyelitis purulenta rhinogenes osteomyelitida hnisavá, rinogenní, častá komplikace empyému paranazálních dutin
 • Encyklopedie

  osteoperiostitis

  itidis, f. (ř. osteon kost, ř. periosteon okostice) osteoperiostitida, zánět kosti a okostice
 • Encyklopedie

  osteophlebitis

  itidis, f. (ř. osteon kost, ř. fleps-flebos žíla) osteoflebitida, zánět kostních žil
 • Encyklopedie

  ostioporitis

  itidis, f. (l. ostium ústí, ř. poros otvor) (impetigo Bockhard) ostioporitida, hnisavý zánět ústí potních žláz
Celkem záznamů: 1000Zdravě.cz na Facebooku