Výsledky hledání:

zdraví

 • Encyklopedie

  emergentia

  ae, f. (l. emergere vynořit se) emergence, vynoření, vyniknutí, objevení se; náhle vzniklá porucha zdraví vyžadující okamžité léčení
 • Encyklopedie

  euphoria

  ae, f. (ř. euforos jsoucí v dobrém stavu) euforie, subjektivní pocit zdraví, příjemná tělesná a duševní pohoda, někdy vyvolaná i léky
 • Encyklopedie

  habitus

  us, m. poloha, stav, vzhled, vzezření jedince ve vztahu k jeho zdraví. Habitus adenoides stav při zbujení lymfoidní nosohltanové tkáně; ospalý vzhled, polootevřená ústa. Habitus apoplecticus vzhled osoby náchylné k mrtvici - s nadměrnou hmotností, krátkým krkem, s červenou barvou v obličeji, s pulsujícími spánkovými tepnami. Habitus asthenicus typ astenický, charakteristický slabší výživou, menší svalovou hmotou. Habitus hypersthenicus typ hyperstenický, charakteristický dobrou výživou a velkou svalovou hmotou. Habitus infantilis konstituční anomálie, charakterizovaná zastavením tělesného a duševního vývoje na dětské úrovni. Habitus intersexualis vzhled oboupohlavní, charakterizovaný vzhledem a tělesnými znaky obou pohlaví. Habitus normosthenicus typ normostenický, charakteristický přiměřenou výživou a vzhledem. Habitus pastosus pastózní, "těstovitý" vzhled těla; nápadně tlusté a bledé děti. Habitus phthisicus vzhled "souchotinářský", úzký plochý hrudník při vysoké a štíhlé postavě
 • Encyklopedie

  recuperatio

  onis, f. (l. recuperare získat) znovunabytí, opětné nabytí (např. zdraví)
 • Encyklopedie

  reorganisatio

  onis, f. (l. re- znovu, opět, l. organisare uspořádat) reorganizace, nové uspořádání, úprava; znovuzískání sil, zdraví, obnovení narušené tkáně
 • Encyklopedie

  salus

  utis, f. spása, blaho, zdraví
 • Encyklopedie

  sanitas

  atis, f. (l. sanus zdravý) sanita, zdraví, zdravost
 • Encyklopedie

  tolerans

  antis (l. tolerare snášet) toleranční, vztahující se k toleranci, přípustný, neohrožující zdraví jedince; tolerantní, snášenlivý, trpělivý
 • Encyklopedie

  valetudinarium

  i, n. (l. valetudo zdraví) nemocnice
 • Encyklopedie

  valetudo

  inis, f. zdraví
Celkem záznamů: 693Zdravě.cz na Facebooku