Výsledky hledání:

zhoubný nádor

 • Encyklopedie

  myeloma

  tis, n. (ř. myelos mícha, dřeň) myelom, kostní nádor s převahou plazmatických buněk produkujících imunoglobuliny. Myeloma plasmocelulare myelom plazmocelulární, zhoubný nádor, bujení plazmatických buněk kostní dřeně (Kahlerova nemoc)
 • Encyklopedie

  osteofibrochondrosarcoma,

  is, n. (ř. osteon kost, l. fibra vlákno, sarcoma nádor) osteofibrochondrosarkom, zhoubný nádor pojivové tkáně obsahující nediferencované buňky kostí, vaziva a chrupavky
 • Encyklopedie

  praeblastomatosis

  is, f. (l. prae před, ř. blastos výhonek) preblastomatóza, chorobná změna tkáně, která se může za určitých okolností změnit ve zhoubný nádor, prekanceróza. Praeblastomatosis progrediens preblastomatóza progredientní, postupující, se známkami svědčícími pro zhoubný zvrat. Praeblastomatosis stationaris preblastomatóza stacionární, klidová, bez známek svědčících pro možnost zhoubného zvratu
 • Encyklopedie

  rhabdomyoblastoma

  tis, n. (ř. rhabdos tyčinka, ř. mys-myos sval, blastoma nezralý nádor) rabdomyoblastom, rabdomyoblastický sarkom, zhoubný nádor z příčně pruhovaného svalstva
 • Encyklopedie

  basalioma

  tis, n. (l. basalis spodinový, základový) bazaliom, zhoubný kožní nádor z bazálních vrstev pokožky. Basalioma rodens vředovitě se rozpadající bazaliom. Basalioma terebrans bazaliom rostoucí do hloubky. Basalioma vegetans bazaliom bující
 • Encyklopedie

  embryoma

  tis, n. (malignum) (ř. embryon zárodek) embryom, velice zhoubný nádor z nezralých tkání všech zárodečných listů
 • Encyklopedie

  gonadoblastoma

  tis, n. ( gonades pohlavní žlázy, ř. blastos výhonek) gonadoblastom, zhoubný nádor pohlavních žláz
 • Encyklopedie

  haemangioendothelioma

  tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva, endothelium endotel) hemangioendoteliom, zhoubný mezenchymový nádor z endotelových buněk a krevních cév
 • Encyklopedie

  chondroblastoma

  tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. blastos výhonek) chondroblastom, zhoubný nádor z chrupavčité tkáně
 • Encyklopedie

  chorioepithelioma

  tis, n. (ř. chorion vnější obal plodu, epithelium epitel) chorioepiteliom, zhoubný nádor vycházející z choria
Celkem záznamů: 54Zdravě.cz na Facebooku