Fobie a panika

Fobie a panika patří mezi neurotická onemocnění. Víte, jak a proč vznikají a jak se jich zbavit?

Fobie

Fobie je iracionální a „přehnaný“ strach z něčeho určitého, co není tolik nebo vůbec nebezpečné. Projevuje se zrychleným tepem, bušením srdce, obtížným dýcháním. Postižený není schopen se s danou situací vyrovnat - nemůže se pohnout nebo utíká bezmyšlenkovitě pryč, křičí nebo nemůže vydat ani hlásku, apod. Fobie se dělí dle typu stresoru, kterým může být v podstatě cokoliv. Mezi nejčastější fobie patří strach z výšky - akrofobie, pavouků - arachnofobie, z uzavřených prostor - klaustrofobie či otevřených prostor - agorafobie.

Panika

Panika je sociálně psychologický jev. Panický záchvat se projevuje silnou úzkostí či hrůzou vznikající bez zjevné příčiny. Člověk, který prožívá paniku, cítí silné ohrožení, napětí, má katastrofické představy, je často unavený. Panika má i fyzické příznaky, například napětí ve svalech, problémy s dýcháním, bolesti hlavy a zad, průjem či zácpu, pocení.

Celkem článků 7