Fobie a panika

Budí ve vás společnost lidí strach?

Michaela Holá
16.12.2009

Většinou máme tendenci vnímat kontakt s jinými lidmi jako běžnou součást života. Trávíme většinu času ve společnosti jiných lidí, někdy s nadšením, jindy spíše z povinnosti. U někoho však může právě společnost lidí vyvolávat nervozitu a napětí. Řeč je zde o nadměrném strachu ze sociálního kontaktu, pojmenovaném sociální fobie.

Jako hlavní příčina strachu zde bývá zmiňován strach z odmítnutí či kritiky. Člověk je přesvědčen o tom, že budí ve svém okolí špatný dojem, obává se toho, a tedy se raději vyhýbá situacím, kdy by mohlo dojít k hodnocení jeho vlastní osoby. Jedinec žije každodenně se strachem, co si o něm druzí pomyslí.

Sociální fobií trpí odhadem někdy během svého života 3-13% populace. Problémy často začínají v pubertě (nejčastěji v době mezi 14 a 20 lety), dotyčný se bojí ve společnosti jiných lidí mluvit, telefonovat, zpívat, mít proslovy atd. Obvykle je možné určit situace, kdy se člověk cítí lépe (např. mezi příbuznými) a kdy hůře. Strach vede ke snaze se takovým situacím vyhnout. To může vést až k sociální izolaci, stranění se společenským příležitostem, návštěvám atd.

Vznik fobie

Původ strachu není vždy zcela zřejmý. Jen málokdy se objeví jako přímý důsledek nepříjemného zážitku, např. výsměchu spolužáků. Častěji se projevuje po drobných sociálních neúspěších. Může také vzniknout při napodobování rodičovských vzorů. Jako další důvod je možné vidět nedostatek sociálních dovedností. Ty jedinec nezískal v prostředí, v němž vyrůstal.

Projevy sociální fobie

Mezi často zastoupené projevy patří např.:

  • strach z toho, že se druzí na vás dívají
  • strach z vlastního znemožnění se
  • strach z toho být středem pozornosti
  • strach z vlastního nepřirozeného chování
  • strach ze schůzí, setkání
  • strach mluvit před skupinou

Pocity lidí

V nepříjemné situaci člověk trpící sociální fobií pociťuje mnoho příznaků. Na ně lze učinit následující systematický pohled:

  1. tělesné příznaky: bušení srdce, třes, neklid, pocení
  2. chování: mlčení, schovávání se, zadrhávání v řeči, přešlapování
  3. subjektivní: sem lze zařadit typické myšlenky jedince (vysmějí se mi! Co budu dělat?), emoční stavy (strach, úzkost, stud) a vnitřní přesvědčení (zranitelnost, ztráta kontroly)
  4. důsledky: pokles sebedůvěry, vyhýbavé chování

U školáků je možné vidět strach před ústním zkoušením, což někdy může vést i k neúspěchům ve škole či k ukončení studia záměrně dříve (přestože zde jsou pro studium předpoklady). Později se objevují též pracovní obtíže, snaha vyhnout se neformálním setkáním s kolegy, strach z proslovů na schůzích, s vedením týmu atd. Lidé trpící těmito obtížemi mají často problémy nalézt partnera a zůstávají osamělí. Mohou se projevovat i obtíže v době, kdy je očekávatelné, že by se měli osamostatnit a oddělit se od svých rodičů.

Léčba sociální fobie

Pozitivním faktem je skutečnost, že sociální fobie patří mezi léčitelné poruchy. Existuje léčba pomocí léků či možnost léčby psychoterapií (užívána bývá zejména kognitivně-behaviorální terapie). Při léčbě se pracuje na tom, aby byl člověk schopen svou úzkost zvládat.

 

Pociťujete někdy strach ze společnosti jiných lidí? Máte zkušenost s tím, že tento strach u někoho překročí přijatelnou mez a lze jej označit za fobii?

Autor: Michaela Holá

Lecitin dodává energii
Televizní děti

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Univerzální autosedačky
Péče o dítě

Univerzální autosedačky

Jak jsme psali v předešlých článcích o autosedačkách, výběr dětské autosedačky je velmi důležitý. V žádném případě bychom neměli kupovat sedačku z bazaru, u které nevíme, zda byla ...

Opařila jsem své dítě
Popáleniny

Opařila jsem své dítě

11.09.2010

Honzík slavil své 3. narozeniny. Pozvali jsme přátele s dětmi, aby si to děti pořádně užily. Byli u nás 4 kluci ve stejném věku a dvě holčičky o rok mladší, takže si dovedete před ...