Mozkové krvácení - strana 1

Mozkové krvácení (či nitrolební krvácení) nelze popsat jako samostatné onemocnění, ale jedná se spíše o projev nebo příznak jiného onemocnění či úrazu.

Mozkové krvácení vzniká porušením cévního systému (nejčastěji tepen) v mozku.

U onemocnění dochází ke krvácení kvůli vysokému krevnímu tlaku a při ateroskleróze (tzv. kornatění tepen) uvnitř mozku (tzv. intrakraniální krvácení). Převážně krvácení vznikne souborem různých příčin, které poruší stěnu přetěžované cévy, vznikne aneurysma (výduť) a céva praskne. V tomto případě dochází k cévní mozkové příhodě na podkladě krvácení (ze 20% případů), v ostatních případech CMP vzniká na podkladě ischémie (céva se ucpe a postižené místo odumírá).

Další příčinou mozkového krvácení je úraz hlavy. Zde se rozlišuje velikost a lokalita krvácení do mozku. Epidurální krvácení je mezi lebkou a tvrdou plenou mozkovou. Subdurální krvácení je mezi tvrdou plenou a pavoučnicí. Subarachnoideální krvácení je mezi pavoučnicí a omozečnicí. U všech typů dochází k vylití krve do dané oblasti, vzniká tzv. hematom, který utlačuje mozek a dle své polohy ovlivňuje další prognózu. Proto je důležité úraz hlavy nepodceňovat a podstoupit lékařské vyšetření (RTG a CT mozku).

Mozkové krvácení
Mozkové krvácení

Mozkové krvácení

05.09.2012

Mozkové krvácení patří mezi onemocnění nervového systému, léčí jej lékařský obor neurologie. Dalšími názvy tohoto onemocnění jsou např. nitrolebeční krvácení, mozková mrtvice, cévn ...

Celkem článků 3