Mozkové krvácení - strana 1

Mozkové krvácení (či nitrolební krvácení) nelze popsat jako samostatné onemocnění, ale jedná se spíše o projev nebo příznak jiného onemocnění či úrazu.

Mozkové krvácení vzniká porušením cévního systému (nejčastěji tepen) v mozku.

U onemocnění dochází ke krvácení kvůli vysokému krevnímu tlaku a při ateroskleróze (tzv. kornatění tepen) uvnitř mozku (tzv. intrakraniální krvácení). Převážně krvácení vznikne souborem různých příčin, které poruší stěnu přetěžované cévy, vznikne aneurysma (výduť) a céva praskne. V tomto případě dochází k cévní mozkové příhodě na podkladě krvácení (ze 20% případů), v ostatních případech CMP vzniká na podkladě ischémie (céva se ucpe a postižené místo odumírá).

Další příčinou mozkového krvácení je úraz hlavy. Zde se rozlišuje velikost a lokalita krvácení do mozku. Epidurální krvácení je mezi lebkou a tvrdou plenou mozkovou. Subdurální krvácení je mezi tvrdou plenou a pavoučnicí. Subarachnoideální krvácení je mezi pavoučnicí a omozečnicí. U všech typů dochází k vylití krve do dané oblasti, vzniká tzv. hematom, který utlačuje mozek a dle své polohy ovlivňuje další prognózu. Proto je důležité úraz hlavy nepodceňovat a podstoupit lékařské vyšetření (RTG a CT mozku).

Celkem článků 3