Lékařský slovník

Zadejte hledaný výraz např.: abdomen

Výraz Význam
transaminasis is, f. (l. trans přes, ammonia amoniak) transamináza, aminotransferáza, enzym zprostředkující přenos aminoskupiny z jedné látky na druhou
transaminatio onis, f. (l. trans přes, amino předpona označující sloučeninu, obsahující aminoskupinu) transaminace, přenos aminoskupiny mezi ketokyselinou a aminokyselinou se současnou přeměnou ketokyseliny na aminokyselinu a naopak
transcobalaminum i, n. (l. trans přes, cobalamin vitamín B12) transkobalamin, bílkovina vážící vitamín B12 a zajišťující jeho transport ze střeva do jater a z jater do tkání
transcortinum i, n. (l. trans přes, l. cortex kůra) transkortin, plazmatický protein vázající kortizol
transferrinum i, n. (l. trans přes, l. ferrum železo) transferin, plazmatický protein podílející se na přenášení železa
transilluminatio onis, f. (l. trans přes, l. illuminare osvětlovat) transiluminace, prosvětlování dutin obličejových kostí k diagnostickým účelům
transluminaris e (l. trans přes, l. lumen průsvit cévy) transluminární, procházející cévní stěnou
transvaginalis e (l. trans přes, l. vagina pochva) transvaginální, pochvou
transversospinalis, (l. transversus příčný, napříč jdoucí, l. spina hřeben, páteř) vztahující se k příčným obratlovým výběžkům
trigemini orum, m. trojčata
Celkem záznamů: 2429
Problém:

Migréna

Rada: Když se objeví náznaky migrény vypijte šálek horkého čaje z řebříčku. více

Adresář

Z diskuze

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku