Potrat - strana 1

Potrat - interrupce - je přerušení těhotenství.

Potrat je charakterizován jako ukončení těhotenství zánikem plodu či embrya před porodem. Nejčastěji se jedná o vypuzení do 24. týdne těhotenství (tento údaj se však liší dle zdroje). Rozlišují se dva druhy potratu.

Samovolný potrat

Při samovolném potratu dochází k ukončení těhotenství bez jakéhokoliv opatření. Mezi příčiny vycházející od matky lze uvést anomálii dělohy, infekci či úraz. Na straně plodu můžeme jako příčinu vnímat např. genetickou poruchu. Nejvíce spontánních potratů proběhne do konce třetího měsíce těhotenství, nejčastěji již v prvních týdnech po početí. Počínající potrat se může ohlásit bolestmi v podbřišku a slabým krvácením.

Interrupce

Naopak u umělého ukončení těhotenství (interrupce) je potrat vyvolán lékařským zákrokem. Pokud má být interrupce provedena u dívky mladší 15 let, je povinností lékaře hlásit pohlavní zneužití. U žen do 18 let je zapotřebí souhlas rodičů. Často se můžeme setkat s odlišením tzv. miniinterrupce, která se provádí v prvních týdnech těhotenství, a klasické interrupce prováděné později. I tento zákrok s sebou samozřejmě nese svá zdravotní rizika. Vyskytují se obtíže při snaze opětovně otěhotnět či se může u ženy rozvinout infekce. Mnoho žen po potratu trpí spíše po stránce psychické, objevují se u nich výčitky svědomí a pocity ztráty.

Celkem článků 4