Potrat

Interrupce – její důvody a provedení

Alena Mrákotová
01.07.2010

Interrupcí se rozumí umělé přerušení těhotenství z nejrůznějších důvodů. V ČR může žena na základě nechtěného těhotenství zažádat o provedení umělého potratu. Umělý potrat je ale také metoda, která se provádí ze zdravotních důvodů matky nebo dítěte. Jelikož se jedná o umělý zásah do těla ženy, interrupce s sebou nese mnoho rizik.

Interrupce neboli potrat je operační výkon, při kterém dochází k přerušení nechtěného těhotenství. Žena starší 18 let podepisuje souhlas s výkonem, v případě nesplnění věkové hranice musí souhlas s výkonem podepsat zákonný zástupce dívky.

Dle stádia těhotenství se interrupce rozdělují do několika skupin. Žena se tak může rozhodnout nejdéle do ukončeného 12. týdne těhotenství. V tomto případě si hradí zákrok sama. Cena zákroku se pohybuje od 2000 do 5000 Kč. Záleží na stupni těhotenství a na zdravotnickém zařízení.

V jiných případech je možno těhotenství ukončit i do ukončeného 24. týdne, ale tento zákrok musí mít medicínský důvod (např. prokázaná genetická vada plodu - Downův syndrom, anatomické vady plodu - vrozené vady mozku, srdce, ledvin, rozštěp rtu, patra nebo páteře nebo z důvodu onemocnění matky - interní onemocnění). Tento zákrok je zdarma.

Formy umělého přerušení těhotenství

Miniinterrupce

 • jde o výkon, který se provádí do ukončeného 8. týdne těhotenství
 • provádí se v celkové anestezii, ambulantně, kdy žena obvykle, nenastanou-li komplikace, odchází odpoledne po výkonu domů
 • miniinterrupce je šetrnější, protože není zapotřebí velkého roztažení děložního hrdla
 • výkon se provádí tak, že po roztažení děložního hrdla se do dělohy aplikuje trubička s ostrým hrotem, která se napojí na silnou vývěvu a ta doslova dítě roztrhá a vysaje je do nádoby
 • následně se za pomocí kyrety vyčistí děložní dutina od placenty a zbytků dítěte

Interrupce

 • provádí se mezi 8. až 12. týdnem těhotenství tzv. vakuumextrakcí, kdy se děložní obsah odsaje, nebo tzv. evakuací děložní dutiny za pomocí kyrety

Roztažení a vyprázdnění

 • jestliže se potrat provádí v období, kdy je dítě již moc velké, aby prošlo hrdlem dělohy, je nutné do dělohy zasunout kleště, kterými se uchopí část těla nenarozeného dítěte a kroutivými pohyby se trhají části jeho těla

Redukce po léčbě neplodnosti

 • jde o provedení potratu kolem 16. týdne těhotenství z důvodu redukce počtu nenarozených dětí v děloze hlavně po umělém oplodnění
 • pod ultrazvukem se přes břišní stěnu matky zavede do plodového vaku dlouhá jehla přímo do srdcí vybraných plodů, kterou se aplikuje silný koncentrát chloridu draselného, který způsobí zástavu srdce a smrt dítěte
 • zde však hrozí nebezpečí spontánního potratu i ostatních nenarozených dětí

Aplikace prostaglandinů

 • lze podat po 12. týdnu, ale tato metoda se uplatňuje spíše po týdnu 16., kdy se podávají prostaglandiny nebo jiné léky, které vyvolají velmi silné děložní kontrakce, které vypudí nenarozené dítě
 • stahy dělohy jsou o mnoho silnější než přirozené kontrakce, takže je dítě jimi zabito

Císařský řez

 • provádí se v pokročilém stadiu gravidity, kdy se děloha chirurgicky otevře podobně jako u porodu císařským řezem

Protože je umělé přerušení těhotenství nepřirozený zásah do organismu ženy, určitá rizika nejsou vyloučena.

Záněty a infekce

 • po umělém přerušení těhotenství je nutno dodržovat zásady stejně jako v šestinedělí (6 týdnů bez koupání, pohlavního styku, zvýšená hygiena)
 • po roztažení děložního hrdla se do dělohy mohou snadněji dostat bakterie a infekce, které se mohou šířit i dále na vejcovody a vaječníky
 • zánět může být důsledkem neplodnosti, protože vejcovody se mohou zneprůchodnit a při příštím oplodnění hrozí mimoděložní těhotenství
 • objeví-li se po zákroku příznaky zánětu (bolesti břicha, vysoká teplota), je nutné, aby žena vyhledala co nejdříve lékařskou pomoc

Nedostatečnost děložního hrdla

 • tato komplikace může znamenat nebezpečí opakujících se potratů nebo předčasných porodů u chtěných těhotenstvích

Riziko poranění dělohy

 • při interrupci samotné hrozí poranění dělohy či její ruptura

V dnešní době se díky zodpovědnému chování mladistvých, dostupnosti antikoncepčních metod a užívání antikoncepce dosáhlo snížení počtu provedených potratů. V zemích, kde je umělé přerušení těhotenství zakázané, se provádějí nelegální potraty, které mají na svědomí několik tisíc mrtvých žen.


Jaký je váš pohled na interrupci?

Autor: Alena Mrákotová

Spánek a deprese
Zoubky našich dětí

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...