Alkohol

Můj muž je alkoholik…Co s tím?

Michaela Holá
30.11.2009

Pití mužů je u nás na veřejnosti tolerováno mnohem více než pití žen. Pro muže je to jakási „společenská povinnost“, nad kterou se jen málokdo pozastaví. Avšak rodina alkoholika má výrazný problém, který si žádá řešení.

Jak poznat alkoholismus

Dle MUDr. Karla Nešpora (kniha Návykové chování a závislost) se diagnóza závislosti stanovuje podle toho, zda pacient vykazuje alespoň tři ze sedmi následujících příznaků ve stejném období dvanácti měsíců:

 1. růst tolerance na látku
 2. odvykací příznaky po vysazení látky
 3. přijímání látky ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu
 4. dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky
 5. trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo zotavováním se z jejích účinků
 6. zanechání sociálních, pracovních či rekreačních aktivit v důsledku užívání látky nebo jejich omezení
 7. pokračující užívání látky navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví, a které jsou působeny nebo zhoršovány užíváním látky

Jak vypadá „kariéra alkoholika"?

V životě alkoholika lze stanovit jakási 4 pomyslná stádia:

Počáteční stádium: Zde je alkohol užíván jako spouštěč dobré nálady, jedinci zatím nic neubírá z jeho běžného života. Tendencí však je dávky alkoholu postupně zvyšovat.

Varovné stádium: Zde je již patrná častá podnapilost a opilost, člověk setrvává často v kolektivu, kde je alkohol oblíben.

Rozhodné stádium: V toto stádiu již roste tolerance k alkoholu a objevují se tzv. okénka. Alkohol se již stane tím, co člověka ovládá.

Konečné stádium: K dosažení opilosti je již třeba větší množství alkoholu. Spolu s tím stále roste i frekvence pití. Jedinec již pije od rána a klidně i několik dní v kuse.

Riziko vzniku závislosti?

Jako mimořádně ohrožená skupina jsou vnímáni mladí muži, jejichž otec je závislý na alkoholu. K dalším rizikovým faktorům patří nevhodná společnost a antisociální vrstevníci, traumatizace a zanedbávání v dětství, nedostatek sociálních dovedností, riziková hierarchie hodnot, špatné sebeovládání či duševní problémy.

91810867.jpg

Co dělat s mužem alkoholikem

 • Snažte se problém řešit co nejdříve. Nenamlouvejte si, že se to časem vyřeší. Nejen, že se tak nestane, ale naopak budou obtíže jen narůstat.
 • Neomlouvejte problém manžela či partnera a nesnažte se nalézt vinu sama v sobě. Zároveň jej neomlouvejte před okolím („nežehlete" jeho problémy v práci či na veřejnosti).
 • Nebojte se vyhledat odbornou pomoc.
 • Podporujte jeho zájmy a veškeré společné aktivity, které se neslučují s alkoholem.
 • Zaveďte metodu „cukru a biče". Pokud muž nepije, odměňujte jeho chování. Pokud se však stane pravý opak, dejte mu jasně najevo nesouhlas s jeho činy.
 • Pokud vyřknete nějaké ultimátum a stanovíte jasný trest za porušení dohodnutých postupů, vždy jej dodržte.
 • Vyhněte se opečovávání během pití a při zotavování se z jeho následků (výjimkou jsou situace ohrožující zdraví nebo život).
 • Pokud je partner v opilosti agresivní, myslete na bezpečnost svou a příp. vašich dětí. Dohodněte si s kamarádkou či s příbuznými, že pokud se bude doma dít něco nepříjemného, můžete k nim i s dětmi přijít. Mějte pro tyto případy po ruce nachystané nejnutnější věci.

 

Máte nějakou zkušenost s řešením závislosti na alkoholu?

Autor: Michaela Holá

Tourettův syndrom
Amniocentéza - co prozradí a jak se provádí

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Opařila jsem své dítě
Popáleniny

Opařila jsem své dítě

11.09.2010

Honzík slavil své 3. narozeniny. Pozvali jsme přátele s dětmi, aby si to děti pořádně užily. Byli u nás 4 kluci ve stejném věku a dvě holčičky o rok mladší, takže si dovedete před ...