Cukrovka

Víte, jaké hrozí komplikace při diabetu?

Alena Mrákotová
31.08.2010

Diabetes mellitus je vážné onemocnění, které nemocnému do jisté míry změní způsob života. Udržení tohoto onemocnění v optimální rovnováze je velmi důležité, aby se zabránilo rozvoji komplikací dalších chorob, které mohou být ohrožující na životě.

Léčba cukrovky spočívá především v udržování optimální hladiny krevního cukru - glykémie. Jakékoli výkyvy mají za následek to, že dochází k poškození cévek a orgánových funkcí.

Komplikace diabetu můžeme rozdělit do dvou základních skupin.

Akutní komplikace

Hypoglykémie

 • jedná se o stav, kdy hladina krevního cukru klesne pod hodnotu 3,3 mmol/l
 • tento stav je velice nebezpečný, neboť mozek je závislý na přísunu kyslíku a cukru, a má-li nedostatek těchto živin, dochází k odumírání mozkových buněk
 • příčinou hypoglykémie u diabetiků je většinou aplikace většího množství inzulínu, aplikace inzulínu a následné nenajedení se, zvýšená fyzická zátěž, stres, požívání alkoholu nebo interakce s jinými léky
 • hypoglykémie se projevuje "vlčím" hladem, opoceností, třesem, zvýšeným srdečním pulsem, zmateností, křečemi až poruchami vědomí či bezvědomím

První pomoc

 • jestliže je diabetik při vědomí, okamžitě mu podejte k napití sladký nápoj, nebo cokoli sladkého
 • v případě, že postižený nekomunikuje s okolím a upadá do bezvědomí, aplikujte injekčně glukagon (látka dodávající organismu cukr) a volejte RZP

Hyperglykémie

 • zde dochází k překročení hladiny glykémie přes hodnotu 11 mmmol/l
 • příčina může být v neaplikování inzulínu nebo případném zalomení kanyly u inzulínové pumpy
 • hyperglykémie se projevuje velkou žízní, bolestmi břicha, nauzeou, zvracením, častým močením, dehydratací, nízkým tlakem krve a prohloubeným rychlým dýcháním - tzv. Kussmaulovým dýcháním

První pomoc

 • aplikace krátkodobého inzulínu

Chronické komplikace

Jde o takové komplikace, které se vyvíjejí průběžně s postupem onemocnění cukrovkou.

Specifické

 • Nefropatie - dochází k poškození cév glomerulů ledvin, což může vést k diabetické nefroglomeruloskleróze a následnému selhání ledvin

 

 • Retinopatie - opět dochází k poškození cév a struktur kolem cév sítnice, následkem může být retinopatie až nevidomost - z tohoto důvodu by měli diabetici jednou za půl roku podstoupit vyšetření očního pozadí

 

 • Neuropatie - vlivem nevyvážených hladin glykémie může dojít také k poškození nervových vláken, periferních nervů a u diabetika se mohou objevit problémy s citlivostí, brněním a pálením. Obvykle problém začíná u palců dolních končetin a tento stav je nutné co nejdříve začít řešit a předejít tak další možným komplikacím, jako jsou flegmóny, gangrény (syndrom diabetické nohy) a v neposlední řadě také amputace končetin.

 

 • Angiopatie - poškození drobných cévek v oblasti dolních končetin, opět zde platí riziko postižení končetiny flegmónou, gangrénou a amputací

Nespecifické

Diabetes je vážná choroba sama o sobě, ale bohužel s sebou nese další komplikace a negativa, která mohou průběh onemocnění ještě zhoršit. Mezi tyto komplikace řadíme další choroby, které nejsou pro diabetes specifické, ale vlivem cukrovky k nim dochází.

Patří sem např. ateroskleróza, riziko postižení infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou, ischemickou chorobou srdeční nebo vyšší náchylnost k infekcím.

 

Věděli jste, že může diabetes působit takovéto komplikace? Jakým způsobem se snažíte těmto komplikacím předejít?

Autor: Alena Mrákotová

Čím nám pomáhá med?
Jak se vyhnout nadýmání?

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Co dělat, když vám lékař stanoví diagnózu cukrovka?
Cukrovka

Co dělat, když vám lékař stanoví diagnózu cukrovka?

30.07.2010

Počet lidí, které postihne onemocnění cukrovkou, stále stoupá. Lékaři a odborníci nazývají diabetes epidemií 21. století. Cukrovka si vybírá své oběti bez ohledu na věk a pohlaví. ...