Anorexie

Anorexie a její složitá léčba

Zuzana Šimíková
19.01.2011

Každý, kdo čte noviny, časopisy a sleduje televizi si už určitě povšiml, že jsme jako společnost neustále tlačeni k tomu, abychom byli ideální. Ideální ženy, muži, manželky apod. Stejně tak by bylo nejlepší, kdybychom měli všichni ideální postavu, ideální vkus a stravovali se ideálním způsobem. Není divu, že každý rok narůstá počet lidí trpících anorexií, jako důsledek touhy po dosažení alespoň jednoho z těchto ideálů.

Anorexie je onemocnění, které přichází pomalu a nenápadně, její průběh je vleklý a léčba dlouhá a velmi složitá. Jedná se o jednu z poruch příjmu potravy, kdy se nemocný člověk neustále snaží mít kontrolu nad svým jídelníčkem a tělesnou hmotností, kterou se zároveň snaží neustále snižovat. Onemocnět mohou jak ženy, tak muži, nejčastěji v období kolem puberty, ovšem nemoc může propuknout i mnohem později. Podle vědecké studie provedené ve Velké Británii je léčitelných jen asi 30 % pacientů, u ostatních je léčba neúplná, nebo dochází k recidivám.

Léčba anorexie

Léčbu je možné začít tehdy, pokud si nemocný jedinec svůj problém uvědomuje. Přiznání si problému je prvním krokem k uzdravení. Dalším krokem by měla být návštěva obvodního lékaře, který provede nutná vyšetření a zhodnotí vážnost tělesného stavu nemocného (především jeho váhu). Tento pošle anorektické pacienty k psychiatrovi, který posoudí jejich psychický stav a rozhodne o dalším postupu léčby. Existuje několik možností léčby a záleží na zkušenostech psychiatra, jestli zvolí tu nejvhodnější.

V prvé řadě se rozhodne, zda se bude jednat o léčbu ambulantní, nebo bude pacient hospitalizován na některém specializovaném psychiatrickém oddělení, například v nemocnicích v Praze, Brně, nebo v Kroměříži. V některých případech je zprvu dokonce nutné umístění na jednotce intenzivní péče, kde je potrava podávána nitrožilně a lékaři se snaží upravit celkový rozvrat organismu, který může při dlouhodobém hladovění nastat.

Dalším krokem nejčastěji bývá volba léčby vhodnými psychofarmaky, neboť léčebné postupy a zvláště nutnost jíst vyvolává u pacientů značnou úzkost. Psychofarmaka se ponechávají až do doby, kdy je pacient schopen se sám v klidu dostatečně najíst a zůstat i po jídle v dobrém psychickém stavu. K tomu dopomáhá pacientovi psychoterapie, která by měla být vedena zkušeným odborníkem na poruchy příjmu potravy.

Druhy terapií

V případě anorexie se psycholog snaží najít postup, který pacientovi individuálně vyhovuje. Může to být:

  • skupinová terapie – skupina nemocných lidí diskutuje o problému pod vedením psychologa
  • rodinná terapie – vhodná pro pacienty žijící s rodiči ve společné domácnosti
  • kognitivně–behaviorální terapie – učí rozpoznávat a racionalizovat své pocity
  • muzikoterapie, hippoterapie, ergoterapie - doplňkové terapie při pobytu v nemocnici

V případě, že pacient není schopen se během doby mezi jednotlivými terapeutickými sezeními chovat tak, aby dále nehubnul, volí se hospitalizace.

Hospitalizace

Ta nebývá časově omezena a záleží jen na nemocném člověku, nakolik se chce vyléčit a jak se mu léčba daří. Většinou bývá vedena tak, že jídlo je dobrovolné, nikdo jej nemocnému nenutí, ale je mu neustále vysvětlována jeho nutnost. Častá možnost vycházek, výletů domů apod. je podmíněna přibranými kily a úspěchy při terapii. Tím se řídí i propuštění z nemocniční léčby.

Léčba anorexie je během na dlouhou trať, často trvajícím několik měsíců až let a ve velkém množství případů nekončí nikdy. V 5 – 15 % případů může končit až smrtí .

Proto je důležité, abychom si vážili sami sebe a nepodléhali tolik touze být ideální.

 

Postihla vás nebo někoho blízkého mentální anorexie. Jakým způsobem a s jakým úspěchem se léčila?

Autor: Zuzana Šimíková

Tenisový loket
Jak o sebe pečovat v zimě

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Odkyselení organismu
Zdravý život

Odkyselení organismu

28.01.2011

Již v době starých Egypťanů a v antickém Řecku a Římě byla péče o život zásaditá. V těchto dobách se k ošetření používala jedlá soda, mléko a zásaditá mýdla. Využívalo se koupelí, ...

Tenisový loket
Zánět šlach

Tenisový loket

Tenisový loket je onemocnění, které řadíme do skupiny tzv. entezopatií. Je druhým nejčastěji vyskytujícím se onemocněním této skupiny. Prvenství drží bolestivé postižení šlachy m. ...

Lékařský omyl o příčinách onemocnění srdce
Srdeční choroby

Lékařský omyl o příčinách onemocnění srdce

11.01.2011

Přiznat svůj omyl je většinou nepříjemné a těžké, zvláště pokud má ten omyl dalekosáhlé důsledky. A co teprve přiznat se k omylu v lékařství, kde by k něčemu takovému docházet vůbe ...