Autismus

Autismus a jeho projevy

Milena Mocková
11.03.2013

Jistě se vám někdy stalo, že jste pozorovali maminku s dítětem, které se chovalo opravdu nevhodným způsobem, a říkali jste si, že udělala nějakou chybu ve výchově. Možná to není až tak jednoduché, třeba jste zrovna byli svědky toho, jaké to je vychovávat dítě s autismem. Problémy v komunikaci, rytmické pohyby, nutnost řádu a mnohé další symptomy bývají pro tyto děti typické.

Slovo autismus pochází z řeckého autos, což znamená sám. Proto mezi charakteristické projevy autismu patří jakási uzavřenost do vlastního světa. Autismus je charakterizován jako pervazivní vývojová porucha. Vývoj dítěte probíhá už od jeho narození jinak, než je tomu u dítěte zdravého.

Postižení se projevuje ve třech oblastech, a to v oblasti sociálního chování, v oblasti komunikace a v oblasti představivosti. Pro autisty je typické narušení verbální komunikace. Autismus se vyznačuje příznaky nemluvnosti, poruchou řeči, neschopností pochopit význam řeči pro komunikaci. Pokud jsou autisté schopni řeči, bývá řeč typicky stereotypní, bez intonace bez emocí. Většina autistů se postupně mluvit naučí, ale jejich řeč není příliš rozvinutá, zejména ve slovní zásobě.

Autismus u dospělých

Autismus se u dospělých projevuje tzv. verbálními automatismy. To znamená, že autista stále opakuje tytéž fráze nebo otázky, na které si sám odpovídá nebo na ně vyžaduje od okolí zcela konkrétní odpověď. Autisté také často opakují slova, která vysloví někdo jiný. Autisté často provádějí stereotypní pohyby (např. kolébání se, mávání, přecházení po místnosti sem a tam).

Mezi další charakteristické příznaky autismu patří omezení představivosti, stereotypnost zájmů. Autisté nerozumí symbolům, abstrakci, schází jim schopnost empatie a spontánního chování. Jejich chování je strojové. Většina autistů je mentálně retardovaná.

Autismus u dětí

Nejčastěji bývá diagnostikován autismus u dětí přibližně do třech let věku. Vzhledem k tomu, že dosud není známa příčina autismu, nelze mu žádným známým způsobem předcházet.

Děti s autismem mají problémy v navozování kontaktu se svým okolím a nedokážou respektovat komunikační zóny. Ke svému okolí se často chovají agresivně.

Dalším problémem je užívání neverbální komunikace. Děti mají problém s navázáním očního kontaktu, s pochopením a užíváním mimiky, gestiky, haptiky (komunikace pomocí doteků), proxemiky (komunikace, která je založena na vzájemné vzdálenosti osob) atd. Dítě s autismem nedokáže se svým okolím sdílet radost nebo smutek.

Autismus se nedá léčit, lze však pomocí léků předcházet projevům problémového chování autistů (agresivita, nepozornost, spánkové poruchy, úzkostnost, deprese apod.). Zlepšení celkového stavu lze dosáhnout včasným stanovením diagnózy a individuální výchovou autistů.

Autor: Milena Mocková

Hypermobilní klouby
Středomořská strava - prevence kardiovaskulárních příhod

Další články

Síla myšlenky a náhody
Rozvoj osobnosti

Síla myšlenky a náhody

28.02.2013

Myšlenka je energie, která nezávisí na čase ani na prostoru, a přitom se šíří všemi směry. O síle myšlenky toho už bylo napsáno víc než dost. Například také to, že to, co nyní prož ...

Deset tipů proti rakovině
Zdraví muže

Deset tipů proti rakovině

25.02.2013

Bojíte se onkologických nemocí? MUDr. Michal Mikulica – lékař z nemocnice v Děčíně, který se dlouhodobě věnuje prevenci nádorových onemocnění v projektu Rakovina není náhoda, má pr ...