Autismus

Světový den porozumění autismu

Jitka Suchánková
02.04.2014

2. duben je již tradičně ve znamení Světového dne porozumění autismu. Pro kampaň roku 2014 vybrala mezinárodní organizace Autism-Europe nelehké téma: Autismus a práce. Společně to zvládneme.

Organizace Autism-Europe

Je to mezinárodní organizace čítající 80 seskupení. Ta se nacházejí ve více než 30 zemích Evropy. Cílem celé organizace je zkvalitňování života nejen lidí s autismem, ale i života jejich rodin, protože toto onemocnění zasahuje do stylu a kvality života všech blízkých. Organizace Autism-Europe spolupracuje také s obdobnými institucemi, které zastupují i další znevýhodněné skupiny osob v Evropě, a společně hlídají dodržování osobních práv těchto osob. Autism-Europe je taktéž aktivní ve Světové zdravotnické organizaci (World Health Organization - WHO).

Co je to autismus

Autismus je jedna z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje u dětí. Jedná se o vrozené onemocnění, kdy jsou porušeny některé mozkové funkce. Výsledkem je, že dítě správně nerozumí tomu, co vidí, slyší, a pravděpodobně ani tomu, co samo prožívá. U autistů je narušena komunikace, sociální adaptace a představivost. Tato nemoc je neomylně doprovázena specifickým chováním.

Jak rozpoznat příznaky autismu v raném dětství:

- dítě vyjadřuje křikem a afektem svoje pocity a potřeby, mívá časté záchvaty vzteku, přehnané reakce

- nereaguje na svoje jméno

- má opožděný vývoj řeči; možný je ale i opak, kdy dítě mluví poněkud zvláštně a jinak, než třeba i jeho starší kamarádi

- nechce reagovat nebo reaguje pozdě na pokyny, navenek to působí tak, že je neslyší

- neupřednostňuje ani nevyhledává oční kontakt

- nemává na rozloučenou

- dítě je více samotářské

Lze autismus vyléčit?

Bohužel, v 98 % nemocných autismem nedochází k vyléčení. V odborných studiích se dozvíme o číslu 15 - 25 autistů na 10 tisíc narozených dětí. Znamená to tedy, že každý rok se v České republice narodí cca 200 dětí s tímto onemocněním.

Zapojit lidi s autismem do společnosti a poskytnout jim práci není jednoduchý úkol. O to víc je záslužnější téma letošního Světového dne porozumění autismu.

Autor: Jitka Suchánková

Světový týden alergie 2014
Mateřské školy - jaká je šance na přijetí?

Další články

Malý přehled nejpoužívanějších lékařských pojmů
Nemoci a léčba

Malý přehled nejpoužívanějších lékařských pojmů

18.03.2014

Sestavili jsme pro vás tento malý slovníček některých medicínských výrazů, se kterými jste se možná již setkali, ale přesto jste jim ne zcela porozuměli. Budeme rádi, pokud zde naj ...