Autismus

Světový den porozumění autismu

Jitka Suchánková
02.04.2014

2. duben je již tradičně ve znamení Světového dne porozumění autismu. Pro kampaň roku 2014 vybrala mezinárodní organizace Autism-Europe nelehké téma: Autismus a práce. Společně to zvládneme.

Organizace Autism-Europe

Je to mezinárodní organizace čítající 80 seskupení. Ta se nacházejí ve více než 30 zemích Evropy. Cílem celé organizace je zkvalitňování života nejen lidí s autismem, ale i života jejich rodin, protože toto onemocnění zasahuje do stylu a kvality života všech blízkých. Organizace Autism-Europe spolupracuje také s obdobnými institucemi, které zastupují i další znevýhodněné skupiny osob v Evropě, a společně hlídají dodržování osobních práv těchto osob. Autism-Europe je taktéž aktivní ve Světové zdravotnické organizaci (World Health Organization - WHO).

Co je to autismus

Autismus je jedna z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje u dětí. Jedná se o vrozené onemocnění, kdy jsou porušeny některé mozkové funkce. Výsledkem je, že dítě správně nerozumí tomu, co vidí, slyší, a pravděpodobně ani tomu, co samo prožívá. U autistů je narušena komunikace, sociální adaptace a představivost. Tato nemoc je neomylně doprovázena specifickým chováním.

Jak rozpoznat příznaky autismu v raném dětství:

- dítě vyjadřuje křikem a afektem svoje pocity a potřeby, mívá časté záchvaty vzteku, přehnané reakce

- nereaguje na svoje jméno

- má opožděný vývoj řeči; možný je ale i opak, kdy dítě mluví poněkud zvláštně a jinak, než třeba i jeho starší kamarádi

- nechce reagovat nebo reaguje pozdě na pokyny, navenek to působí tak, že je neslyší

- neupřednostňuje ani nevyhledává oční kontakt

- nemává na rozloučenou

- dítě je více samotářské

Lze autismus vyléčit?

Bohužel, v 98 % nemocných autismem nedochází k vyléčení. V odborných studiích se dozvíme o číslu 15 - 25 autistů na 10 tisíc narozených dětí. Znamená to tedy, že každý rok se v České republice narodí cca 200 dětí s tímto onemocněním.

Zapojit lidi s autismem do společnosti a poskytnout jim práci není jednoduchý úkol. O to víc je záslužnější téma letošního Světového dne porozumění autismu.

Autor: Jitka Suchánková

Světový týden alergie 2014
Mateřské školy - jaká je šance na přijetí?

Další články