Partnerské vztahy

Má manželství vliv na zdraví?

Michaela Holá
29.01.2011

Vstup do manželství je jistě pro oba zúčastněné partnery velmi důležitým krokem. Na toto téma již bylo provedeno mnoho výzkumů a jejich závěry jsou někdy opravdu zarážející. Co vše nám dle nich institut manželství do života přináší? Pojďme se na manželství podívat očima zjištění, která z výzkumů vycházejí.

Ač se to někdy tak nemusí zdát, dle aktuálních výzkumů chápe většina české populace manželství jako nejlepší formu partnerského uspořádání a také nejvhodnější prostředí pro výchovu dětí. Zvyšuje se sice podíl těch, kteří nepovažují uzavření manželství za podmínku rodičovství, ale nesezdané soužití je stále vnímáno spíše jako předstupeň manželství.

Sezdané páry se dožívají vyššího věku

Výzkumy potvrdily, že život v pevném manželském svazku v mnoha ohledech pozitivně ovlivňuje naše zdraví. Lidé v tomto soužití vzájemně více dbají o svůj zdravotní stav a dožívají se vyššího věku. Julianne Holt-Lunstadová např. zjistila, že šťastně ženatí a vdané mají nižší krevní tlak než svobodní lidé.

Výzkum Dr. Scottové prokázal, že manželství snižuje riziko poruch z užívání návykových látek. Tento trend byl pozorován častěji u žen než u mužů. To lze zdůvodnit jejich zdrženlivostí po otěhotnění a při péči o dítě. Dle mezinárodního výzkumu provedeného v 15 zemích a mezi 34 493 lidmi je manželství pozitivní pro mentální zdraví mužů i žen. U lidí žijících v manželství je nižší riziko vzniku depresí či stresu.

Maria Masoccová zkoumala výskyt sebevražd v Itálii, přičemž pozornost zaměřila též na rodinný stav. Z jejích výzkumů vzešly následující závěry. Mezi muži nejvíce tíhli k dobrovolnému ukončení života vlastní rukou vdovci, na druhém místě skončili muži, kteří se neoženili nikdy. U žen se projevoval vliv manželského stavu méně. Nebyly na tom nejhůř vdovy, nýbrž ženy, které se nikdy nevdaly.

Dle výzkumů však na druhé straně lidé žijící v manželství častěji trpí obezitou. Dochází u nich ke zhoršení celkového životního stylu a s manželským pohodlím souvisí též to, že lidé se nesnaží být stále atraktivní a někoho okouzlovat. Vdané ženy tedy bývají dvakrát častěji obézní než jejich svobodné vrstevnice, u ženatých mužů je pravděpodobnost nadváhy dokonce trojnásobná.

Rozvody a opakované vstupy do manželství

Naopak je alarmujícím závěrem, že lidé, kteří se vdají či ožení vícekrát, umírají výrazně dříve než ti, kteří do manželství vstoupili jen jednou. Riziko předčasného úmrtí je u lidí, kteří prošli třemi a více manželstvími, až o 34 procent vyšší než u těch, kteří prožijí svůj čas v jediném vztahu. Též vznik mentálních zdravotních poruch je častější u lidí, kteří mají zkušenost s rozvodem či ovdověním. Studie z USA navíc prokázala, že osoby mající zkušenost s několika manželstvími častěji kouří. A kouření je nutné považovat za velmi rizikový faktor pro onemocnění oběhové soustavy a rakovinu.

Nespokojená manželství

Předchozí závěry svědčily ve prospěch toho, že lidé žijící v manželství jsou zdravější a tedy snad i celkově šťastnější. Psychologové však poukazují na to, že manželství může vedle radosti a štěstí přinášet i velký stres. Pokud jsou v manželství problémy a doma to „neklape“, jen stěží lze mluvit o pozitivním vlivu.

Autor: Michaela Holá

Jaké je uplatnění preterapie?
Kýla - proč vzniká a jak se léčí

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Iyengar jóga
Jóga

Iyengar jóga

19.02.2011

Tato metoda jógy bývá mnohdy považována za nejpreciznější a nejucelenější koncepci jógových cvičení. Důležitá je pro ni pozornost k detailu a stav nutného soustředění mysli. Obsahu ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Syfilis může i zabíjet
Syfilis

Syfilis může i zabíjet

Syfilis (příjice, lues) je chronické infekční onemocnění způsobené bakterií Treponema pallium, které se přenáší téměř výhradně pohlavním stykem. Neléčená syfilida může být smrtelná ...

Crohnova choroba
Crohnova choroba

Crohnova choroba

08.02.2011

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění stěn trávicí trubice. Postihuje nejčastěji tenké střevo ( ileum ) a tlusté střevo. Může se však objevit v jakékoliv části trávicí ...

Odkyselení organismu
Zdravý život

Odkyselení organismu

28.01.2011

Již v době starých Egypťanů a v antickém Řecku a Římě byla péče o život zásaditá. V těchto dobách se k ošetření používala jedlá soda, mléko a zásaditá mýdla. Využívalo se koupelí, ...