zdroj: Shutterstock.com
Duševní zdraví a psychologie

Mediace jako poslední záchrana partnerských sporů: Kdy mohou pomoci?

Michaela Chylková
02.07.2021

Rozvod či rozchod rodičů je pro všechny zúčastněné zatěžkávací zkouškou a jednou z nejvíce stresujících událostí v životě. Vyrovnat se s ním může trvat velmi dlouho, záleží na rodičích samotných, jak tuto krizovou situaci (spolu) zvládnou. Jednou z posledních možností, jak se naučit spolu komunikovat, bývá dobrovolná či soudem nařízená mediace. O co se jedná?

Důsledky rozpady vztahu a pro dítě tak důležité rodiny

Důsledky nezvládnutého rozvodu či rozchodu se mohou připomínat v každém dalším i zcela obyčejném sporu s bývalým partnerem. Míra negativního dopadu rozchodu rodičů na dítě se odvíjí od toho, jak jsou anebo nejsou schopni vnímat jeho potřeby, prožívání a s ohledem na ně kdykoli jednat. Dítě rozvod zvládne, pokud ho zvládnou jeho rodiče. Proto je velmi důležité vnímat, co vaše dítě nebo děti potřebují, co pro ně při rozvodu/rozchodu můžete udělat a co jim pomůže rozpad rodiny co nejlépe ustát.

Umět se domluvit je to nejlepší pro dítě

Rodiče, kteří nebyli sezdáni, se na soud obracet nemusí za předpokladu, že se umí dohodnout na tom, jak budou po rozvodu o dítě pečovat. Tuto dohodu nikdo nepřezkoumává a nemusí mít písemnou formu, stejně tak výživné na dítě může být předmětem ústní domluvy. Na soud se obrací nesezdaní rodiče ve chvíli, kdy mají rozdílné představy a nedaří se jim domluvit se, ale také v případě, kdy si jeden rodič osobuje právo na dítě a odmítá druhému rodiči umožnit kontakt. V těchto případech se rodiče dožadují soudního rozhodnutí, které by v případě nedodržování druhým rodičem bylo soudně vymahatelné.

Děti a rozvody rodičů 

Mediace jako jedna z posledních možností dojít ke shodě

Mediace je skvělým prostředkem a většinou i účinným řešením jakýchkoli sporů, tzn. i těch osobních. Pomůže vyjasnit nesoulad, spor urovnat a a najít řešení neshod do budoucna. Výhodou je fakt, že o výsledném řešení rozhodují pouze zúčastněné strany spory a nikoliv mediátor. Mediaci lze využít kdykoli a dobrovolně, stačí k tomu souhlas obou stran sporu. V závažnějších případech může setkání se zapsaným mediátorem nařídit soud. 

Kdo je mediátor? 

Mediátor je speciálně školený odborník na mezilidskou komunikaci, zabývá se vyjednáváním a řešením konfliktů. V průběhu mediace poslouchá a vnímá obě strany sporu a zjišťuje, jaké jsou jejich skutečné potřeby a motivace. Mediátor nehodnotí a nerozhoduje. 

Jak probíhá samotná mediace

Prvním krokem je podepsání smlouvy o poskytnutí sociální služby a dohodnutí pvního termínu mediace. Na dohodnuté schůzce (mediaci) mediátor jednání otevírá úvodním slovem, v němž strany sporu seznámí s tím, co je mediace a co od ní můžete očekávat. Poté mediátora čeká nerušené vyslechnutí obou stran a podrobné seznámení s řesenou kauzou. V dalším kroku se strany dohodnou na tématech, která budou v rámci mediačních sezení projednávat. A pak už je to jen na stranách samotných, kdy mediátor řídí komunikaci a pomáhá během diskuze najít takové řešení, které je pro obě strany nejlepší možné za daných okolností a v daném čase. Každá mediace trvá přibližně 3 hodiny, počet sezení je určeno v závislosti na závažnosti situace a schopnosti se domluvit. 

Když dítě odmítá vašeho nového partnera

Autor: Michaela Chylková

Bolesti zad – může jít o psychický problém?
Venkovní grilování zdravě a bezpečně

Další články

Letní zdravotní prevence u dětí
Nemoci a léčba

Letní zdravotní prevence u dětí

15.06.2021

Letos jsme si užili relativně chladné a deštivé jaro, teprve s příchodem letního slunovratu se konečně objevily i letní teploty. Prázdniny tak pomalu ale jistě klepou na dveře a dě ...