Bolesti zad

Cvičením proti bolesti krční páteře

Michaela Holá
15.08.2009

Bolesti zad jsou velmi častým problémem, který může mít celou řadu příčin. Důvodem může být nesprávná obuv, nevhodné držení těla, sedavé zaměstnání či ochablé svalstvo v oblasti zad. Jako problematickou partii lze označit právě krční páteř, která trpí zejména nedostatkem pohybu a dlouhodobě strnulou polohou hlavy.

Krční páteř je velmi namáhanou částí a není tedy divu, že její bolest zná téměř každý. K bolesti vede životní styl, nevhodné návyky či drobné nehody (např. prudká zastavení v autě), kterým nevěnujeme pozornost. Příčinou může být i nesprávná poloha hlavy při spánku. Její bolesti mohou vystřelovat též do oblasti ramen, hrudníku či se mohou projevit časté bolesti hlavy.

Na důležitosti tedy nabývá uvolnění a protažení krční páteře a také svalů ramen. Konkrétní plán léčby vám může doporučit fyzioterapeut po stanovení přesné diagnózy lékařem. Součástí léčby bývá též nácvik správného dýchání do břicha.

Jednou z věcí, které vám mohou v mnohém pomoci, je pravidelné cvičení. To funguje též jako výborná prevence bolestí. Pokud chcete sami pro sebe začít něco dělat a nečekat na to, až u vás bolesti propuknou, jsou zde uvedeny základní cviky, kterými můžete své krční páteři prospět. U cviků je důležité provádět je pomalu a soustředit se na správné dýchání. Cvik vždy provádíme na hranici možného pohybu, tedy do místa, kdy již pohyb dále provést nelze či je vyvolána bolest. Vyvarujte se švihových a rychlých pohybů. Nejlépe je provádět cvičení každý den, můžete jej provést např. i v přestávkách mezi pracovní činností. Cviky opakujeme 5-7 krát.

Uvolnění dolní krční páteře do úklonu

Při tomto cviku si sedneme na židli, záda opřeme o opěradlo židle. Prsty jedné ruky přiložíme ve výši procvičovaného segmentu na zadní část krku tak, že obejmeme trny obratlů. Dlaň a prsty druhé ruky přiložíme přes hlavu na spánkovou krajinu, případně až na ucho. Poté při nádechu proti přiložené ruce hlavou lehce zatlačíme. Asi po 5 vteřinách tlak uvolníme a hlavu ukláníme na opačnou stranu, ve směru prstů přiložených na krku. Dbáme na provedení čistého úklonu bez rotace hlavy a cvičení opět provádíme v souladu s dýcháním. Následně provedeme cvičení na druhou stranu.

Uvolnění horní části hrudní páteře v sedě

Sedneme si na židli s vyšším opěradlem. Opřeme se zády o horní hranu opěradla v místě, kde je omezen pohyb, a to tak, abychom opřením fixovali trn spodního obratle. Paže volně visí dolů. Cvik provádíme za výdechu tak, že horní končetiny lehce zapažíme a rameny, hlavou a nepodepřenou částí hrudní páteře tlačíme proti opěradlu.

Protažení šíje

Sedneme si na židli s uvolněnými rameny. Zvolna předkloníme hlavu dopředu bradou na hrudní kost a v této poloze chvíli s dýcháním setrváme. Poté provedeme úklon hlavy několik centimetrů doleva, v poloze opět setrváme a zhluboka dýcháme, až pocítíme uvolnění protahované oblasti. Po uvolnění celý postup opakujeme a celé cvičení opakujeme i na druhou stranu.

Protažení sestupné části svalu trapézového

Při tomto cviku sedíme u stolu a máme uvolněná ramena. Vědomě stáhneme ramena dolů a velmi zvolna kroužíme hlavou. Po uvolnění krční páteře spojíme dlaně propletením prstů a položíme na zátylek. Pod tíhou paží skloníme hlavu vpřed, až se brada dotkne hrudní kosti. Zhluboka dýcháme a necháme působit tíhu paží. Cvičení dokončíme poté, co pocítíme uvolnění v šíji.

Protažení šíje a ramenního pletence

Základní polohou je zde uvolněný sed nebo stoj s pažemi volně podél těla. Zvedneme ramena vzhůru a pokusíme se jimi dotknout ušních boltců. V této poloze vytrváme po dobu 5-10 vteřin, poté zvolna spustíme ramena co nejníže dolů a opět prodýcháváme po dobu 5-10 vteřin. Variantou cvičení je kroužení rameny s nádechem nahoru a dozadu a s výdechem dolů a dopředu. Kroužky postupně zvětšujeme a stejné cvičení provádíme v opačném směru.

Zdroj cviků:  Daňková. Zdravotní opatření při práci na počítači II: krční páteř. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 2, s. 13-15.

Týkají se vás bolesti krční páteře také? Co vám proti nim pomáhá?

Autor: Michaela Holá

Pozor na sinice!
Dieta podle krevních skupin

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.