Magnetická rezonance

Využití magnetické rezonance

Veronika Tůmová
25.01.2012

Magnetická rezonance - MRI je jednou z vyšetřovacích metod patřících do oboru radiodiagnostiky, jenž je podoborem radiologie. Dále sem řadíme např. klasický rentgen – RTG, počítačovou tomografii – CT a sonografii neboli ultrazvuk – UZ.

MRI je moderní vyšetřovací procedura sloužící k zobrazování vnitřních tělesných orgánů pomocí silného magnetického pole a vysokofrekvenčního elektromagnetického vlnění. Jde o bezpečné vyšetření velmi využívané např. v oborech neurologie, ortopedie a onkologie. Díky přesnosti vyobrazení je MRI vhodná především pro vyšetření mozku a míchy.

Jak funguje magnetická rezonance?

MRI je schopná zobrazovat pouze tkáně obsahující vodu, nelze proto použít např. při vyšetření kostí. Vodík obsažený v molekule vody dále obsahuje jádro tvořené jedním protonem, který svou rotací vytváří silné magnetické pole. MRI pak vytváří vnější magnetické pole.

Atomy vodíku v těle člověka, jenž je podroben vyšetření, mají osu svého procesního pohybu rovnoběžnou s vnějším magnetickým polem díky protonům, které se přizpůsobily vlivem tzv. magnetického momentu. Některé atomy však srovnají svou osu v proti směru vnějšího pole a jiné po směru, což vzájemně poruší magnetická pole těchto protonů.

MRI pracuje pouze s těmi atomy, které svá magnetická pole takto neporušily a kterých je podstatně méně. To však stačí k poskytnutí dokonalého vyobrazení lidské tkáně magnetickou rezonancí, jejíž skener pracuje na principu radiofrekvenční energie, tedy pomocí radiových vln. MR skener zachytí pomocí cívek, přijímací a vysílací antény tzv. rezonanční vlny vysílané atomy osvícené části tkáně, díky obrovskému množství slabých vysokofrekvenčních signálů. Proces se periodicky opakuje s odstupem milisekund.

Indikace a průběh vyšetření

Vyšetření magnetickou rezonancí se provádí nejčastěji pro různá neurologická vyšetření, roztroušenou sklerózu, při cévních onemocněních mozku, pro vyšetření nádoru, nebo u poranění páteře a kloubů.

Samotný přístroj se obvykle skládá z pojízdného lůžka a tzv. tunelu (magnet). Tato varianta přístroje je vhodná právě pro vyšetření mozku a páteře, vytváří nejsilnější magnetické pole.

Pro vyšetření končetin se používá tzv. otevřená rezonance, kdy stačí upevnit končetinu do nástavce a během vyšetření s ní pohybovat podle potřeby. K tomu stačí použití slabšího elektromagnetu a slabšího magnetického pole.

Délka vyšetření závisí na velikosti vyšetřované oblasti a požadavcích lékaře, obvykle je však oproti jiným vyšetřovacím metodám časově náročnější. K přednostem však patří jednoznačně přesné zobrazení např. nervů či mozkové tkáně v takovém rozlišení, kterého nedosáhne rentgen ani CT. Dále pak bezpečnost vyšetření bez vzniku ionizujícího záření.

Kontraindikace

K nevýhodám patří vysoké provozní náklady a vysoká cena samotného přístroje – cca 20-60 milionů korun. Také již zmíněná delší doba vyšetření – až 60 minut (u malých dětí a u kojenců bývá nutná narkóza), ale hlavně možná kontraindikace pro pacienty s kardiostimulátory a kovovými implantáty, dále pak tetování v dané oblasti či kosmetické zákroky typu permanentního make-upu, nebo první trimestr těhotenství. Problémem může být také pocit klaustrofobie, nebo hlučnost přístroje.

Autor: Veronika Tůmová

Potraviny jako prevence Alzheimerovy choroby
Enzymy - nepostradatelné látky

Související články

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Dětský imunitní systém
Imunita

Dětský imunitní systém

18.01.2012

Choulostivý dětský organismus, jeho ochrana a podpora ve správném vývoji a růstu, to jsou témata, která zajímají a mnohdy znepokojují snad každou maminku. Stejně tak pojem dětský i ...

Müsli do ruky
Zdravá výživa

Müsli do ruky

Skvělým společníkem na cesty, do práce, do školy i pomocníkem při plnění novoročních přání a snů o hubnutí vám bude Müsli do ruky. Snack, po kterém můžete s klidným srdcem sáhnout ...