zdroj: Shutterstock.com
Ostatní témata

Cesta k udržitelnosti aneb eko-osvěta současnosti: Jak se můžete zapojit vy i vaše děti?

Veronika Tůmová
21.04.2022

Nejrůznějším aktivitám v oblasti ochrany životního prostředí, péče a vztahu k přírodě, vzdělávacím programům, osvětě a soutěží se v naší republice věnují ekocentra, záchranné stanice, eko sdružení či školy. Hlavním cílem tzv. environmentální výchovy je odpovědné chování jednotlivců i organizací, kdy by lidé měli svou činnost a své rozhodování usměrnit s ohledem na možná řešení vedoucí ke zkvalitnění životního prostředí a tím i života nás všech.

Environmentální výchova rozhodně není novodobým projektem, má za sebou čtyřicet let vývoje a existuje celá řada názorů na to, jak ji účinně a efektivně realizovat. Postupem času se ukázalo, že jen teoretické znalosti o ekologii nepřinášejí skutečnou změnu v postojích veřejnosti. Vznikla tak jiná podoba této výchovy, tzv. výchova k udržitelnému rozvoji, která se více zaměřuje na aktivní zapojení lidí a lokální aktivity v daných oblastech.

Čím vším se zabývá eko-osvěta?

Osvěta zabývající se ochranou a péčí o životní prostředí zahrnuje mnoho témat. Například ekologii v jednotlivých domácnostech, zdravý životní styl, bio-zemědělství, ochranu lesů, geologii, životní prostředí ve městech a obcích, ochranu vody, vodních toků a ploch, ochranu ovzduší, ekologickou likvidaci odpadu, ochranu zvířat apod. Můžete se setkat i s tématy, jako je ekologické cestování, značení produktů šetrnějších k životnímu prostředí či vše o nauce ekologických návyků. I lidé dosud nepolíbení ekologickou osvětou se jistě mohli setkat s projektem Ukliďme Česko, který nedávno proběhl a který je u nás už každoroční jarní tradicí. Na 22. duben také připadá Den Země, kdy se konají nejrůznější akce na podporu osvěty o záchraně klimatu a probíhají nejrůznější přednášky a workshopy s ekologickou tématikou. Tyto akce jsou zaměřeny především na děti, v jejichž rukou je koneckonců budoucnost naší planety.

Co je to Smart Environment?

Smart Environment neboli chytré životní prostředí, to jsou projekty využívající k dosažení svých cílů nejmodernější typy technologií. Tak například společnosti jako je ČEZ, Škoda Auto, PRE, E.ON a technická univerzita ČVUT založily elektromobilní platformu, která se zapojí do tvorby strategií a legislativních opatření v ochraně klimatu a elektromobility. Vědci z plzeňské Fakulty filozofické ZČU zase zkoumali v Africe zaniklá svahilská města, aby nyní mohli vytvářet jejich unikátní počítačové 3D modely. Jiní odborníci zase vytvořili unikátní 3D mapu, která zobrazuje suché části Hranické propasti – nejhlubší zatopené jeskyně na světě. Další technologie nám umožňují například sledování pohybu zvířat, včetně letu ptáků.

Ekocentra v České republice

V České republice existuje unikátní síť neziskových organizací, provozujících ekocentra. Jejich cílem je vzdělávání, maximální informovanost a pochopení strategií vedoucích k ochraně životního prostředí, stejně jako provázanosti nejrůznějších odvětví a oborů, které jdou na této cestě ruku v ruce. Ekocentra pracují s dětmi a studenty, pedagogy, rodiči, podnikateli, pracovníky státní správy i širokou veřejností. Organizují výukové ekologické a environmentální programy, školní projekty, veletrhy, konference, semináře, exkurze, rukodělné dílny apod.
 

Zdroje: www.ekocentra.cz, www.ekoosveta.cz

Autor: Veronika Tůmová

Smetanka lékařská – plevel, který léčí, chutná i zdobí
Jídlo jako cesta k duševnímu zdraví: (Ne)vhodná strava skutečně ovlivňuje naši psychiku

Další články