Porod

Porodní hypoxie

Veronika Tůmová
24.08.2011

Hypoxémie a dále pak hypoxie či asfyxie patří mezi akutní, až život ohrožující stavy. Může vzniknout už před porodem (prenatální hypoxie), během porodu nebo až po něm.

Hypoxémie, hypoxie a asfyxie znamenají nedostatečný přívod kyslíku, což může způsobit poškození plodu nebo novorozence. Hypoxémie je považována za nejmírnější fázi, po ní následuje hypoxie a asfyxie. I tu lze úplně vyléčit, ale může mít i trvalé a vážné následky, v nejhorším případě přivodí smrt novorozence.

Příčiny hypoxie

Hypoxie vzniká nejčastěji prenatálně a nejhorším důsledkům lze tedy včas předejít. Příčin může být několik. Nejčastější bývá nedostatečná funkce placenty, např. při jejím špatném prokrvení, které může vzniknout z některých onemocnění matky v těhotenství.

Dále pak nedostatek plodové vody a celkové nedostatečné okysličování krve. K poruchám funkce placenty může dojít také při přenášení, tedy u těhotenství, které trvá déle než 42 týdnů. Tento druh hypoxie nazýváme chronickým.

Akutní hypoxie

Pokud je akutní hypoxie stavem následujícím chronickou hypoxii, nastává nejvážnější situace a je nutný okamžitý zákrok k záchraně plodu. Obvykle jde však o náhlou příhodu, způsobenou např. předčasným oddělováním placenty, nebo v důsledku jiných komplikací. Plod v děloze pak musí vynakládat velké úsilí k dýchání a dochází k rychlému vyčerpání. Na nedostatek kyslíku pak reagují všechny životně důležité orgány.

Příčin asfyxie může být opět několik a mohou být na straně matky (vysoký či nízký krevní tlak a tím špatný průtok krve placentou, plicní a srdeční onemocnění atd.), ale i plodu (vrozené vývojové vady, srdeční porucha, sepse, pneumonie, atd.)

Diagnóza pomocí CTG

CTG neboli kardiotokograf slouží ke sledování a zaznamenání pohybu plodu, jeho srdeční činnosti a zároveň hlídá tlak kontrakcí uvnitř dělohy, čímž lze včas rozpoznat příznaky prenatální hypoxie. Jakákoliv podezření a odchylky vyplývající ze záznamu v podobě křivky, se řeší různým způsobem.

K dalším metodám patří ultrazvukové vyšetření cév placenty a biofyzikální profil plodu, dále pak pulsní symetrie sledující okysličení krve plodu během porodu a ST analýza, sledující dechovou zátěž srdečního svalu při nedostatku kyslíku.

Apgar score

Po porodu se sleduje tzv. Apgar score, což je mezinárodní hodnocení poporodní adaptace. Kontroluje se srdeční činnost, dechová frekvence, reakce na podráždění atd. přibližně do 10 minut po porodu a je bodována do maxima 10 bodů. Stav nepřevyšující 3 body do 20 minut po porodu je obvykle důsledkem akutní hypoxie. V takovém případě je novorozenec předán do resuscitační péče pediatra. Chronická hypoxie může vyžadovat i ukončení těhotenství, ale to závisí na celkovém stavu plodu i matky.

Prevence

Základem všeho je prevence a dostatečně zodpovědný přístup matky v době těhotenství. Pravidelné návštěvy prenatální poradny by měly být samozřejmostí, stejně jako zvýšená opatrnost v případě rizikového těhotenství. Při přenášení, po předpokládaném termínu porodu, se doporučuje, aby matka sama pečlivě sledovala pravidelnost pohybů plodu a se sebemenším podezřením se obrátila na svého gynekologa.


Autor: Veronika Tůmová

Horečka omladnic
Vepřové sádlo – „krém“ našich prababiček

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Méně známé fobie
Fobie a panika

Méně známé fobie

19.09.2011

Fobie je úzkostná porucha. Je to většinou neopodstatněný a těžko ovladatelný strach z různých situací, věcí, zvířat i lidí. Fobie více či méně omezují život člověka. Fobií existuje ...

Trvanlivost potravin
Zdravá výživa

Trvanlivost potravin

30.08.2011

Datem minimální trvanlivosti potravin je datum vyznačené na obale, které vymezuje minimální dobu, po kterou si potraviny při dodržování skladovacích podmínek zachovávají specifické ...

Proč je důležité používat deodorant
Hygiena

Proč je důležité používat deodorant

Setkání s Jitkou Čvančarovou mi mnoho mých známých upřímně závidělo. Našli se i dobrovolníci, kteří by rozhovor rádi udělali za mě, což v případě setkání s celebritami není příliš ...

Duševní hygiena
Hygiena

Duševní hygiena

18.08.2011

Duševní hygiena neboli psychohygiena je obor, který se zabývá rozvojem a podporou duševního zdraví. Cílem je chránit a upevňovat duševní zdraví a zvyšovat tak odolnost člověka vůči ...