zdroj: pixabay.com
Otrava

Sepse neboli otrava krve: Proč je nebezpečná a jak často zabíjí?

Veronika Tůmová
23.09.2019

Otrava krve, odborně pod pojmem sepse, je i v dnešní době moderní medicíny hlavní příčinou smrti pacientů na jednotkách intenzivní péče. Není o nic méně nebezpečná než kdysi a i dnes na ní zemře více lidí než například na zhoubné nádory. Je desátou nejčastější příčinou úmrtí v USA i ve státech Evropské unie. Světový den sepse jsme si připomněli 13. září.

Sepse znamená proniknutí infekčních mikroorganizmů nebo jejich toxinů do krve a z ní pak do celého těla. Základem pro sepsi je přítomnost infekce kdekoliv v těle a její proniknutí z daného místa do krve. Sepse může bohužel postihnout každého, rizikem mohou být i větší operační zákroky, například po autohavárii, vznikem těžkých úrazových stavů. Sepse hrozí častěji také lidem s oslabenou imunitou, malým dětem, seniorům, ale i pacientům s poruchami imunity (AIDS), s cukrovkou či s některými typy bakteriálních zánětů.

Definice sepse a její příznaky

Sepse je definována jako život ohrožující selhání orgánů, vzniklé neadekvátní odpovědí na infekci. Můžeme tedy říct, že je to systémová reakce organismu na infekční proces v těle, při němž dochází k šíření infekce krví do celého těla. Dalším negativním impulsem může být v tomto případě i přehnaná obranná odpověď imunitního systému. Rozpoznat sepsi včas nebývá jednoduché a obvykle to vyžaduje jisté zkušenosti. K prvním projevům můžou patřit pocity, kdy člověk jen není ve své kůži, dále pak horečka, celková slabost, únava, poruchy vědomí, zrychlený dech a třes, po vyšetření pak vyšší nebo naopak nižší počet bílých krvinek v krevním obraze a vyšší srdeční frekvence. V nemocnici se odeberou vzorky krve pacienta, které budou odeslány do laboratoře ke kultivaci. Během několika dnů se pak zjistí přítomnost a druh bakterií v krvi, stejně jako jejich citlivost na antibiotika.

Rizikové faktory sepse

Kromě výše popsaných rizikových situací a stavů, sepse často vzniká také u pacientů se zápalem plic, vlivem popálenin či zhoubných nádorů. Nejčastěji se vyskytuje u starších lidí a u pacientů s nízkou obranyschopností vzniklou mimo jiné genetickými dispozicemi, ale může k jejímu vzniku přispět i kouření, pravidelná konzumace alkoholu, užívání drog, špatná životospráva i neustálý až chronický stres. Otrava krve je přes svou nevyzpytatelnost a fakt, jakou může být hrozbou, stále trochu na okraji medicínské pozornosti. Jako oficiální příčina úmrtí se uvádí nádory, záněty, zápal plic, sepse však jako přímý důvod smrti obvykle uvedena není. Přesto právě sepse denně zabíjí až 1 400 lidí.

Septický šok

Septický šok vzniká takovou reakcí našeho organismu, která způsobí roztažení cév a tím pokles krevního tlaku. Srdce zareaguje ještě větším zrychlením tepu a krevní oběh začíná selhávat. Tkáním chybí kyslík, zmatený metabolismus obvykle naruší srážení krve, což pak může vést ke vzniku krevních sraženin nebo přímo ke krvácení. Septický šok je bohužel často smrtelný, a to bez ohledu na poskytnutou zdravotní péči, věk pacienta i jeho předchozí zdravotní stav.

Sepse a její léčba, prevence

S léčbou sepse je nutné začít hned po stanovení diagnózy. Prvořadé je nitrožilní podání širokého spektra antibiotik a rychlé stanovení zdroje sepse. Po získání výsledků kultivace následuje cílená antibiotická terapie. Stav pacienta je pečlivě a nepřetržitě monitorován, pomocí infuzí se brání selhání krevního oběhu, podávají se léky ke stimulaci srdeční činnosti či v případě potřeby i plicní ventilace. Nejlepší prevencí sepse je pochopitelně prevence infekcí. Samozřejmostí by měla být hygiena, ale pokud možno i vyhýbání se kontaktu s nemocnými lidmi, zvláště v případech lidí z rizikových skupin – se sníženou imunitou, seniorů, dětí apod.

Hrozí sepse během těhotenství a při porodu?

Těhotenství ani porod nejsou obvykle výrazně rizikové stavy, které by mohly znamenat vyšší pravděpodobnost vzniku sepse. Rizikovější mohou být spíš komplikovanější a dlouho trvající porody, porody císařským řezem a potraty. Pečlivá a zodpovědná péče, stejně jako sterilní prostředí a stálá přítomnost zdravotnického personálu jsou obvykle dostatečnou zárukou bezpečí pro rodičku i novorozence.

Zdroj: Zena-in.cz, Uvn.cz, Mojezdravi.cz, Infopacient.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Hot a cold - znáte tyto typy jógy?
Lidé a příroda: Včely a včelí produkty

Další články