zdroj: pixabay.com
Porod

Mezinárodní dny zdravotních sester a porodních asistentek

Veronika Tůmová
05.05.2020

Mezinárodní den porodních asistentek, který připadá na 5. května, je oslavou této výjimečné a specializované profese, týkající se vstupu na svět každého z nás. Na tento významný den navazuje Mezinárodní den zdravotních sester, určený na datum 12. května, který je dnem všech ošetřovatelek bez ohledu na profesní zaměření.

Tyto dny mají ukázat důležitost zdravotnického personálu. Za současné situace je tato důležitost navíc stonásobně viditelnější díky koronavirové pandemii. I bez epidemií bychom si však měli význam těchto povolání připomínat, protože vypovídají o obětavosti, zodpovědnosti a úctě k lidskému životu.

Porodní asistentka - opora pro ženu nejen v době těhotenství

Porodní asistentky pomáhají těhotným ženám v průběhu těhotenství, při porodu i po něm, jedná se o jedno z nejstarších povolání. Nastávajícím matkám předávají důležité zkušenosti a jsou jim fyzickou i psychickou oporou. Tuto významnou profesi každoročně připomíná Mezinárodní den porodních asistentek, který oslavuje přínos tohoto povolání již od 5. května roku 1992. Role porodní asistentky se však neomezuje jen na dobu předporodní a během porodu, porodní asistentka je tu pro novou maminku v průběhu celého šestinedělí. V tomto období může provádět návštěvy v rodinách, radí se správnou technikou kojení, přebalování a koupání. Porodní asistentka tak významně pomáhá ženě s její novou životní rolí. Význam porodních asistentek by ani v dnešní hektické době neměl zaniknout, její pomoc a zkušenosti jsou cenné jak pro prvorodičku, tak pro zkušenou matku.

2020 - Rok zdravotních sester a porodních asistentek

Sestry a porodní asistentky jsou nezbytné pro dosažení všeobecného pokrytí zdraví, v mnoha zemích tvoří více než 50 % zdravotnických pracovníků. Mezinárodní den zdravotních sester je oslavován na celém světě vždy 12. května, a to u příležitosti výročí narozenin anglické ošetřovatelky šlechtického původu - Florence Nightingaleové. Mezinárodní rada sester připomíná tento důležitý den vytvářením a rozšiřováním balíčku k Mezinárodnímu dni sester. Téma loňského roku bylo Sestry jako vedoucí hlas ke zdraví pro všechny. K oslavám se připojuje Česká asociace sester, která u této příležitosti předává významným sestrám cenu Florence Nieghtingaleové. Letos uplyne od jejího narození přesně 200 let, proto bude celý rok 2020 dle návrhu WHO označován jako Rok zdravotních sester a porodních asistentek.

Kdo byla Florence Nieghtingaleová?

Dáma z lepší společnosti, u níž se nepředpokládalo, aby pracovala, natož aby se stala zdravotní sestrou. Přesto se dokázala prosadit a zasloužila se o velké věci. Bojovala za zavedení a udržitelnost dostatečné hygieny, zdravější výživu a lepší životní podmínky nemocných, stejně jako za vzdělanost sester. Zároveň podporovala aktivitu nemocných a zlepšení dodávek léčiv. Všechna tato opatření přinesla větší šance na uzdravení zraněných a nemocných vojáků. Přezdívku „dáma s lucernou“ si získala právě od nich, protože si ji tak pamatovali z jejích večerních obchůzek u pacientů. V roce 1860 otevřela první zdravotnickou školu v Anglii. Zdravotní sestry a porodní asistentky zde byly vedeny místními lékaři, kteří vycházeli z vědeckých a moderních norem. Škola vznikla v nemocnici Sv. Tomáše a dnes se jmenuje Škola Florence Nightingaleové pro zdravotní sestry a porodní asistentky.

Porod doma - ano, nebo ne?

Otec u porodu - přínos, nebo komplikace?

Zdroj: www.cs.wikipedia.org , www.osetrovatelstvi.info , www.mzcr.cz , www.svatky.centrum.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Intimní péče a hygiena pro ženy v každém věku: Proč ji nepodceňovat?
Jak pomoci seniorům od úzkosti a stresu (nejen) v době pandemie? Zkuste sílu bylinek!

Další články