Reiki

Životadárná energie Reiki

Michaela Holá
09.06.2009

Pro určité lidi je Reiki jednou z alternativních léčebných metod, pro někoho je to meditační technika, ale zároveň i způsob života. Reiki nám může pomoci ukázat cestu k uvolnění, klidu a harmonii. Název pochází ze slov „Rei“, což znamená životadárný či všudypřítomný a „Ki“, které označuje energii či sílu. Přeložit tento termín je tedy možné jako „Životadárná energie“.

Bylo by mylné domnívat se, že Reiki je spjato s určitým náboženstvím. Na počátku je však třeba připustit existenci i něčeho mimo běžné vnímání, něčeho nehmotného, jehož je Reiki součástí. Tradiční Reiki je prastaré umění léčby znovuobjevené v 19. stol. japonským duchovním Mikao Usui. Do naší republiky se Reiki dostalo v 90. letech minulého století. Podstatou celého systému je práce s univerzální energií a vedení k harmonizaci této energie ve všech aspektech našeho života. Pomocí Reiki lze harmonizovat vztahy k blízkým a k příbuzným, vytvářet pevné rodinné zázemí, rozvíjet intuici, nacházet a rozvíjet svůj talent a probudit cítění a vnímání.

Životadárná energie je tu stále s námi, naplňuje nás a proudí v nás cestou energetických drah. Pokud je vše tak jak má, energie volně proudí tělem a neprojevují se nemoci. Pokud by se k nám nějaká nákaza přiblížila, tělo by se jí dokázalo bránit a nenechalo by nemoc propuknout. Ve skutečnosti však bývá situace jiná. Energie tělem neproudí do všech míst a zvyšuje se šance pro výskyt nemocí, které nás naopak ohrožují. Pokud tedy systému člověka chybí energie nebo informace, je zapotřebí tyto nezbytné prvky dodat. Toto se děje předáváním energie Reiki, které je možné mimo jiné přikládáním rukou na místa na lidském těle.

Ten, kdo Reiki ovládá, dokáže najít právě ta místa, kde se energie nedostává  a rozproudit ji. Pokud toto jednou podstoupíte, nemusí vám ale energie proudit správně již po zbytek života. Je lepší tento proces opakovat. Zablokování energie souvisí totiž s myslí jedince, s jeho veškerými nahromaděnými a neodžitými situacemi v životě a negativními emocemi.

Pomocí Reiki lze napomoci vyléčení různých onemocnění, nejen fyzických, ale i psychických. Energii je možné předávat pouze tehdy, pokud s tím osoba, které dáváme energii, souhlasí. Působení Reiki je možné i na dálku a v čase. Takováto terapie nemá určeny žádné kontraindikace a je výborným doplňkem klasické léčby. Jde o velmi vhodnou preventivní metodu a pomoc při rehabilitaci organizmu. V žádném případě se však nesnaží o nahrazení běžné lékařské péče, nestanovuje diagnózu, ale spíše běžnou léčbu doplňuje.

Reiki však není jen o léčení, ale pro ty, kteří se chtějí do tajů zasvětit, znamená také životní cestu. Člověk, který se vydá cestou Reiki a projde tím, čím by měl projít, se stává Mistrem Reiki. Pozná podstatu fungování nás samotných a ví, jak pracuje lidská mysl a myšlenka, umí s touto myšlenkou pracovat a umí dokonale pracovat s univerzální energií. Reiki není nikterak omezeno, je pro všechny. Je však třeba připustit, že každý je na tuto cestu vybaven jinak, někdo je pro ni připravený více, jiný méně.

Celý systém je rozdělen do tří stupňů. I. stupeň bývá označován také jako „naladění". U toho stupně dostává člověk první spojení s energií Reiki. Energii může předávat sobě, ostatním lidem, zvířatům, rostlinám atd., a to přikládáním rukou. II. stupeň lze nazvat  „zasvěcením". Dotyčný je schopen posílat energii Reiki na dálku. III. stupeň se nazývá „zplnomocněním" a obvykle se dělí na dva další stupně. První z těchto stupňů je mistrovský jen s tím omezením, že dotyčný nemůže vyučovat jiné. Druhý je již svěřením zasvěcovacích postupů.

Pokud uvažujete o nalezení vlastního Reiki mistra, vybírejte pečlivě. Samozřejmě jako každý z nás je jiný, je i každý mistr v něčem jiný. Vybírejte tak, aby vám jeho přístup zcela vyhovoval a vaše očekávání byla naplněna.

Setkali jste se už někdy s Reiki? Věříte, že je možné předávat energii z jednoho člověka na druhého?

Autor: Michaela Holá

Pozitivní účinky břišního tance
Soutěž o kosmetiku od firmy Chemek - výherci

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Pozitivní účinky břišního tance
Tanec

Pozitivní účinky břišního tance

22.07.2009

Která ženy by nesnila o tom, že svému okolí bude připadat krásná, uvolněná, sebevědomá a hlavně bude spokojená sama se sebou? Většinou však běžný den vypadá tak, že je nutné zvláda ...