Homeopatika

Homeopatie: bludná kulička nebo zázračný lék?

Veronika Iblová
19.06.2009

Homeopatie, alternativní medicína, která se stává stále populárnější mezi některými lékaři a laickou veřejností. Na druhé straně, ale rozžhavuje uhlíky mezi kritiky z řad vědecké obce. Je skutečně malou, utlačovanou chudinkou, která zaslouží více pozornosti? A nebo je to jen další esoterický směr, který spoléhá na lidskou víru v zázraky a překypěnou peněženku?

Hahnemann a jeho bílé kuličky v historii dějin

V jedné geografické linii s Bílým domem ve Washingtonu stojí (resp. zamyšleně sedí) socha muže, jež rozvinul homeopatii. Tak výsostného místa své podobizny se dočkal překladatel, chemik a lékař Samuel Hahnemann (1755 - 1843). Jeho velkým podporovatelem a obdivovatelem byl totiž prezident McKinley, který roku 1900 nechal tuto sochu slavnostně odhalit.

Ač nebyl Hahnemann skutečným zakladatelem (za jednoho z praotců je považován i Hippokratos), podařilo se mu skloubit objektivní vědecké zkoumání homeopatie s vírou ve vitální síly člověka do ucelené podoby a vytyčit tak základní principy této léčby. Navzdory jeho úspěchům v léčbě cholery a tyfu nebyl tehdejšími lékaři přijímán jako rovnocenný partner. Vztah mezi alopatickou a homeopatickou medicínou byl na ostří nože.

Velkého vzestupu se homeopatie dočkala až po smrti S. Hahnemanna, zprávy o úspěších léčby se roznesli v Americe, Anglii, Indii a dalších zemích. Vznikaly homeopatické školy, nemocnice, časopisy, společnosti, atd. Kufříky domácích lékařů v 19. století často obsahovaly mimo jiné právě i homeopatické léky. Úspěch homeopatie tkvěl především v tom, že poškozovala pacienty méně než tehdejší medicína.

K útlumu rozmachu došlo až v důsledku celospolečenských změn na začátku 20. století, také v souvislosti s používáním antibiotik, zlepšením diagnostiky nemocí a vzniku nových lékařských a chirurgických technik.

Co homeopat předpokládá

Stěžejní odlišností od klasické medicíny je souhrn východisek, kterými se každý homeopat řídí, těch existuje hned několik, pár příkladů zde uvedu:

 • Nemoc je způsobena narušením vitální síly člověka. "Když se integrita vitální síly obnoví, celý organismus se uzdraví a nemoc je vyléčena."
 • "Podobné se léčí podobným": princip, že látka, která nemoc způsobí může člověka poté uzdravit.
 • Paradox zředění: homeopati se domnívají, že extrémní zředění látky zvyšuje její účinky. "Lék je naředěn, že nepůsobí v těle chemicky, ale předává mu informaci, která povzbudí vlastní obrannou reakci těla."

Celostní pohled na člověka: ač se nemoc projevuje např. jen tělesně, hledí se na veškeré bio-psycho-sociální aspekty člověka. Na základě toho může být dvou lidem, kteří trpí chřipkou předepsány dva různé druhy homeopatik, apod.

Záhada malých tobolek

 • Homeopatika jsou pouze na přírodní bázi (tj. výtažky z minerálu, rostlin a živočišných produktů).
 • Léky jsou připravovány v různé síle, nazývající se potence. Jedná se o dlouhou řadu ředění, mezi nimiž je lékem důkladně třepáno. "Čím vyšší je číslo následující po názvu léku, tím vícekrát byl ředěn a protřepán." Lékem vyšší potence je označován ten, který byl delší dobu ředěn, jeho účinky působí dlouhodoběji a jeho vliv je účinnější.
 • Lék se nechává rozpustit nad nebo pod jazykem, nezapíjí se tedy nápojem jako klasické léky.
 • Nemají žádné vedlejší účinky.

Homeopatie v Čechách ve zkratce

 • V Čechách důvěřuje homeopatii 16% dospělých lidí. Nejvíce pak ženy, starší občané a lidi s chronickou chorobou.
 • Vedle "víry v sílu bylinek" a akupunktury je nejrozšířenějším druhem alternativní medicíny.
 • Od roku 1990 zde působí Českomoravská homeopatická společnost.
 • Od roku 1991 byla Českomoravská homeopatická společnost řádným členem české lékařské komory, ale na základě tlaku z řady vědců byla 5 let poté vyloučena.
 • V roce 1993 vydala Česká lékařská komora prohlášení, že homeopatii smí provádět pouze lékař, který k tomu má příslušné oprávnění. To proto, aby se předešlo fatálním chybám, kterými může být nepodání antibiotik, neposlání pacienta na operaci, včasné neléčení tumoru, apod.
 • Roku 2005 se prohlášením prof. Blahoše, Česká lékařská společnost zcela distancuje od případných článků ve Zdravotnických novinách, a to především z toho důvodu, že Česká homeopatická společnost nikdy nepřinesla konkrétní důkazy o účinnosti svých postupů.

V čem spočívá kritika homeopatik?

Neexistuje žádný vědecký výzkum, který by potvrdil, že jsou homeopatické postupy účinné. Kritizuje se zejména malé množství přípravku, který je natolik zředěn, že ztrácí veškeré své účinky, většina vědců se shoduje na nulové působnosti těchto léků. V poslední době se k odpůrcům přiklonil i bývalý významný homeopat profesor Edzard Ernst, který po dlouhodobém zkoumání účinnosti homeopatik došel k závěru, že: "...neexistuje žádný důkaz pro to, že je homeopatie něčím víc než placebem."

Homeopatici oponují tím, že se nejedná o placebo efekt, když jsou homeopatika účinná i v případech kdy jsou podávána zvířatům či malým dětem.

Nicméně stále chybí objektivní fakta, a to je to, co Českou lékařskou společnost a Český klub skeptiků - Sisyfos, nutí nazývat homeopatii pouhou pseudovědou.

Někteří vědci, lékaři, ale i soukromé osoby dále kritizují zejména "ždímání" peněz homeopatů za homeopatické kurzy a neetický přístup farmaceutických firem, které léky prodávají za velké peníze a zároveň klamou spotřebitele o účincích léků, což je v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Kde je vlastně pravda?

Vždy by mělo záležet jen na vás, zda-li se odhodláte homeopatika vyzkoušet a investovat do léčby svůj čas a peníze, možná získáte podobné zkušenosti jako jejich občasná uživatelka z Jablonce: "Homeopatika jsem brala na základě doporučení mého lékaře, po operaci močových cest a po porodu na zhojení jizvy a na tišení bolesti - a v úlevu jsem věřila a mám pocit, že i pomohly, a také dětská lékařka je doporučila, např. po očkování, na zmírnění reakce a věřím, že pomohly."

A nebo vás to mine účinkem a pakliže je homeopatikům vytýkána jejich neúčinnost, nemusíte se bát nežádoucích vedlejších účinků. Ovšem je důležité mít kvalitního lékaře-homeopata a svůj neduh léčit současně i klasickou medicínou, aby se předešlo případným závažným komplikacím v důsledku zanedbání léčby.

Věříte v léčebné účinky homeopatik? Brali jste je někdy?

Autor: Veronika Iblová

Deflatulencia - Seriál o nemocech a lécích 12. díl
Alergie na kovy

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Deflatulencia - Seriál o nemocech a lécích 12. díl
Vyšetření a léky

Deflatulencia - Seriál o nemocech a lécích 12. díl

21.07.2009

Deflatulencia jsou léky upravující vnitřní prostředí v tlustém a tenkém střevě a působící proti nadměrné tvorbě a hromadění střevních plynů. Obecně se dají dělit na látky snižující ...