zdroj: pixabay.com
Školák a předškolák

Lesní školky - za každého počasí v přírodě

Hanka Bednářová
01.03.2017

Lesní školka je alternativou klasické mateřské školky. Jak už z názvu vypovídá, děti v této školce tráví po celý rok velkou část dne v přírodě a to za každého počasí.

Je na čase vrátit se do práce nebo z jiného důvodu potřebujete umístit dítě do školky a hledáte pro něj tu nejvhodnější, která splní vaše představy? V současné době se u nás nachází poměrně velký výběr školek, lišící se podle toho, jak přistupují k trávení volného času s dětmi, vzdělávání, stravování a poplatky, které často při výběru hrají nezanedbatelnou roli. V tomto případě je rozdíl především v tom, zda se jedná o školku veřejnou či soukromou. Pokud je vaší prioritou způsob, jakým se pracuje s dítětem, budete volit mezi školkami podle jejich vzdělávacího programu. Do této skupiny se řadí školky waldorfské, daltonské, montessori, církevní, jazykové, speciální, mateřské školky Začít spolu - step by step a lesní školky.

Specifika lesní školky

Lesní školky jsou určené pro děti od 3 do 6 let. Některé je možné navštěvovat už od 2 roku. Oproti běžným školkám třídu navštěvuje méně dětí. Optimální počet je 15 dětí a alespoň 2 dospělí (pedagog a asistent), kteří se označují jako průvodci. Jeden z dospělých musí splňovat pedagogické vzdělání a druhému postačuje alespoň kvalifikace chůvy. V lesních školkách tráví děti po celý rok většinu času venku. Řídí se heslem: "Není špatné počasí, pouze špatné oblečení." Zázemí lesní školky obývají děti pouze příležitostně. Tvoří je teepee, jurta, maringotka nebo srub. Menší děti zde odpočinek mohou vyplnit spánkem, starší si zde potichu hrají. Zbytek dne jsou děti venku v lese, na louce nebo na procházce, kde se seznamují s přírodou a učí se.

Oproti běžné mateřské školce je rozdíl v tom, že využívají věci, které najdou v přírodě -kamínky, větvičky, lesní plody apod. Při výuce jsou využívány prvky waldorfské a Montessori pedagogiky. Cílem lesních školek je, zdravý životní styl a vytvoření dobrého vztahu k přírodě. Děti v lesní školce netráví všechen čas jen v přírodě. Běžné jsou i návštěvy muzeí, divadel a dalších míst. Přestože je způsob výuky odlišný, děti navštěvující lesní školky nejsou znevýhodněny a zanedbány v přípravě na školní docházku. Lesní školky jsou tedy vhodnou alternativní variantou předškolního vzdělávání. Případně může dítě navštěvovat lesní školku například jeden den v týdnu a po zbytek týdne docházet do běžné školky.

Změny v legislativě

Teprve od roku 2016 se lesní školky zařadily do školského zákona. Dne 30. prosince 2016 vyšla hygienická vyhláška č. 465/2016. Sb., která umožňuje lesním školkám zapsat se do školského rejstříku jako plnoprávné mateřské školy a čerpat tak peníze na provoz ze státního rozpočtu jako státní školky. Pokud se školka rozhodne vstoupit do školského rejstříku, musí splňovat určité hygienické i administrativní podmínky. Co to znamená pro nás jako rodiče? Lesní školka nacházející se ve školském rejstříku už pro nás nebude tak finančně náročná a děti v ní budou moci absolvovat poslední povinný poslední předškolní rok. Z lesních školek se stane zařízení splňující plnohodnotné předškolní vzdělávání.

Zdroj: lesnims.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Hanka Bednářová

Otec u porodu - přínos, nebo komplikace?
Bolest zad a kloubů trápí každého druhého Čecha - zbavme se jí pomocí magnetoterapie!

Další články