zdroj: pixabay.com
Nemoci a léčba

Hospic - odborná a citlivá péče o nevyléčitelně nemocné

Veronika Tůmová
17.02.2017

Hospic je zdravotně-sociální zařízení, které se věnuje péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Zahrnuje odbornou lékařskou i ošetřovatelskou péči, poradenství, duchovní doprovod a pomoc rodinám i blízkým osobám nemocného.

Hospic nabízí pomoc tam, kdy již není v silách a možnostech medicíny ani blízkých a příbuzných o pacienta pečovat. Hospicová péče je poskytována v lůžkovém hospicovém zařízení, ale i v domácím prostředí, tehdy jde o tzv. mobilní hospic.

Co poskytuje nemocným hospicové zařízení?

Hospic poskytuje tzv. paliativní péči, která je zaměřena především na úlevu od bolesti, kterou nemoc s sebou přináší. Hospic garantuje, že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude zachována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane zcela opuštěný a sám.

Pro koho je hospic určen a kdy uvažovat o jeho využití?

Hospic je určen nemocným v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění, především onkologického, ale také onemocnění životně důležitých orgánů, AIDS a pokročilé demence. O umístění nemocného do hospice by příbuzní měli uvažovat ve chvíli, kdy nemocniční léčba nedokáže zlepšit nebo stabilizovat stav nemocného a také v případě, že je domácí léčba pro rodinu příliš náročná. Již v průběhu dlouhodobého léčení v nemocnici, které nemá očekávané výsledky a nemoc pokračuje, by nemocný a rodina měli mít kvalitní informace o hospicové péči.

Denní režim a tým ošetřovatelů

Pacienti jsou převážně umístění na jednolůžkových pokojích, aby bylo zachováno jejich soukromí. Na pokoji bývá většinou postel navíc pro blízkou osobu. Návštěvy jsou povoleny 24 hodin denně. Každý klient má svůj vlastní režim, může například jíst, kdy chce a trávit volný čas podle svých přání. Tým hospice je složen z ošetřujícího personálu, na který jsou samozřejmě kladeny nároky ohledně odbornosti. Jsou zde lékaři, sestry, sociální pracovníci, psychologové, pomáhají tu dobrovolníci a jsou tu i duchovní.

Jak zažádat o přijetí do hospice?

O přijetí může požádat sám nemocný nebo někdo z jeho blízkých. Hospice mají na svých webových stránkách formuláře k přijetí, nebo si je můžete vyzvednout osobně. K žádosti je nutné přiložit aktuální lékařskou zprávu a souhlas nemocného s umístěním do hospice. I když většina pacientů v hospicích je starší 60 let, výjimkou nejsou ani třicetiletí a pečují zde i o děti. Hospic není v žádném případě domov pro seniory nebo LDN.

Kolik se v hospici platí?

Zdravotní a ošetřovatelská péče v hospici je hrazena ze zdravotního pojištění. Sociální složku si klient hradí sám na každý den. Částka je však vždy přiměřená možnostem klientů. Pacient platí zlomek ceny celkové péče, hospice vynakládají velké úsilí při získávání zdrojů státních i soukromých proto, aby péče v hospici byla dostupná pro každého, kdo ji potřebuje. Hospic nabízí péči naprosto odlišnou od nemocniční, zaměřenou na podporu pacienta a jeho rodiny v důležité etapě jejich společného života.

Mobilní hospic, respitní pobyt a další služby

Mobilní (domácí) hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným prožít v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři, sestry, sociální pracovnice a psycholog navštěvují klienta doma. Do služeb je zapojená i rodina. Hospice také nabízí zapůjčení pomůcek k usnadnění péče o nemocného a zaškolují pečující členy rodiny. Hospice zpravidla nabízejí i tzv. respitní pobyt. Jedná se o odlehčovací službu, kdy je nemocný umístěn do hospice krátkodobě s cílem odlehčit pečující osobě. Jedná se většinou o několik týdnů.

Rodiny někdy odmítají umístit své rodiče a blízké do hospice, ale domácí péče je mnohdy nákladná a psychicky i fyzicky náročná. I když nahlížíme na hospice jako na smutná místa, nemocní si zde užívají každý den. Zdravotníci dbají, aby nemocný neměl zbytečné bolesti a obtíže, pracovníci a dobrovolníci nabízejí svůj čas při organizování akcí pro pacienty, rodiny i veřejnost. Právě společné sdílení a užívání si "běžného života" v hospici patří mezi specifika péče.

Zaujalo vás toto téma? Další zajímavé informace o hospicích vám přineseme v jednom z příštích článků.

Zdroj: poradimesi.cz, asociacehospicu.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Syndrom permanentního sexuálního vzrušení
Plíseň nehtů trápí čtvrtinu Čechů. Jak jí předejít?

Další články

DNA - největší bolest, jakou může člověk zažít
Nemoci a léčba

DNA - největší bolest, jakou může člověk zažít

01.02.2017

Někoho možná napadne, že toto onemocnění je spíše z dob minulých, dnes poměrně vzácné. Bohužel tomu tak není. Dna stále postihuje překvapivě velké množství lidí, včetně mladších ro ...