Spánek a sny

Co nám prozradí sny

Michaela Holá
27.06.2009

Sny pro nás nemusí být jen pouhým zpestřením spánku, ale můžeme se též pokusit o jejich výklad. Možná je to opravdu způsob, kterým se můžeme dozvědět odpovědi na mnohé otázky a lépe porozumět sami sobě. O jejich výklad se lidé pokoušeli odpradávna a není divu. Jistě znáte ten pocit, kdy ve vás myšlenka na noční sen vrtá celé dopoledne a nemůžete se zbavit dojmu, že uplynulá noc vám měla přece jen přinést nějaké poselství…

Ohledně smyslu snů existuje více teorií. Mezi dva základní postoje je možné počítat výklady snů podle Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga. Freud označil sen jako „královskou cestu do nevědomí" a vyvrátil dříve běžné chápání jako čistou předpověď budoucích událostí. Nevědomím chápal jakousi temnou stránkou naší osobnosti, zahrnující naše touhy a pudy, které mají být pod neustálým dohledem vědomí. Za zdroje snu považoval tělesné podněty (např. plný močový měchýř, nepříjemné zvuky, denní světlo), denní pozůstatky neboli rezidua (zbytky a útržky vzpomínek) a události z dětství. Freud chápal sen jako strážce našeho spánku a jeho hlavní účel viděl v plnění našeho přání. Jung naopak sen považoval za protipól (kompenzaci) naší bdělé a vědomé duševní činnosti. Sen se tedy dle něj snaží o rozšíření našich životních obzorů.

Hlavním obsahem snů jsou symboly. Ty však nemají univerzální a neměnný význam, ale orientují se dle konkrétní situace a specifických vlastností. Je tedy třeba chápat je tak, jak k nám skutečně promlouvají. Nelze říci, že konkrétní prvek má ten a ten význam tak, jak jej prezentují hesla ve snářích. Vždy je třeba zamyslet se nad snem v jeho celistvosti a najít propojení s vlastním životním příběhem.

Sny nám prozrazují více o dění v naší duši. Mohou nám zrcadlit naše aktuální obtíže, naše běžné chování, ale mohou též poukazovat na vhodná řešení určité situace. Velký důraz je ve snech kladen na mezilidské vztahy. Dle obsahu a formy snu je možné dělit je na více typů. Jako obyčejné sny bývají označovány ty, které vypovídají o všedních událostech našeho života. Jiné sny se mohou opakovat, existují sny předvídavé, dětské atd.

Obvykle se nám zdá více snů během noci, ale ne vždy si je ráno vybavíme. K porozumění snům bývá doporučováno si je po probuzení zapsat. Pokud máte zájem, analyzovat své sny, zapisujte se je v přítomném čase a snažte se zaznamenat si co nejvíce detailů, které se vám vybaví. Všimněte si, jaké úseky snu ve vás vyvolaly nejsilnější emoce. Pak se již snažte porozumět snu v souvislosti s vlastní situací, můžete vyhledat člověka, který se o tuto problematiku zajímá, či zapátrat v knihách. Vhodné je pokoušet se vysvětlit celé série snů než jen sen jednotlivý.

Mezi časté snové symboly lze uvést následující (dle www.snovaporadna.cz):

Auto, cestování - tento symbol obvykle vyjadřuje cestu životem. Důležité je, zda cestujeme sami a jakou máme na cestě společnost. Pozornost věnujte též vzhledu cesty a stavu auta.  Příjezd někam může znázorňovat konec určité životní etapy, nabourání může být symbolem konfliktu apod.

Dům, budova - často symbolizuje naše vlastní já, např. rozestavěný dům může naznačovat, co bychom v životě potřebovali dostavět, okna mohou symbolizovat kontakt s vnějším světem.

Zkouška - sny o zkouškách jsou velmi časté. Zdají se často v období příprav na různé úkoly, často jsou to nové situace, které v nás vyvolávají obavy, zda uspějeme.

Nebezpečí, pronásledování, útok -jedná se o úzkostný sen a jeho výklad je velmi rozmanitý.  Záleží zde na tom, co nebo kdo nás honí, ohrožuje nebo na nás útočí. Symboly mohou být např. výčitkou, která nás pronásleduje, problémem, který v bdělém stavu odmítáme řešit, nemocí.

Zdají se vám sny? Už jste si někdy nechali sen vyložit?

Autor: Michaela Holá

Echinacea neboli "sluneční klobouk"
Laktační psychóza

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Jak vybrat autosedačku pro kojence?
Péče o dítě

Jak vybrat autosedačku pro kojence?

Autosedačka je jediná věc, která může dítě ochránit při dopravní nehodě. Výběr autosedačky bychom neměli v žádném případě podceňovat. V dnešním článku se zaměříme na autosedačky pr ...