zdroj: pixabay.com
Dětské nemoci

Onemocnění ADHD - hrozí i vašemu dítěti?

Jitka Suchánková
25.02.2015

ADHD jsou čtyři tajemná písmena, která děsí mnohé rodiče. Tato písmena znamenají v anglickém originále Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dříve se užíval název lehká mozková dysfunkce - LMD. Nejedná se o chorobu v pravém slova smyslu. Jde o poruchu pozornosti a aktivity u dětí (ale i dospělých jedinců) a tato porucha zahrnuje celou řadu symptomů. Rozhodně není vhodné provádět léčbu psycho-stimulujícími medikamenty.

Příznaky nemoci ADHD

  • poruchy pozornosti, impulsivnost, výbuchy vzteku
  • popudlivost, agresivita
  • hyperaktivita, duševní napětí
  • nedostatek trpělivosti, podléhání frustraci
  • nutkání ke střídání činností
  • emoční labilita
  • u menších dětí potíže s dělením se o hračky, večer snaha o překonání únavy a odmítání spánku

Některé příčiny ADHD

Mezi významné faktory vývoje ADHD patří toxiny z vnějšího prostředí, zejména nikotin, alkohol a drogy užívané matkou v těhotenství. Podíl na vzniku ADHD má i užívání léků v těhotenství, zejména psychofarmak v posledním trimestru, další z příčin může být strukturální abnormalita mozku.

Existují léky proti ADHD?

V poslední době se často předepisují nejrůznější léky proti ADHD, což ovšem většinou není ku prospěchu pacienta, ale pouze z toho mají zisk farmaceutické firmy. Z některých průzkumů dokonce vyplývá, že užívání těchto medikamentů může vést k poškození psychiky a mentálního rozvoje dítěte. Užívání tohoto typu léků ovlivňuje nervový systém. Jako alternativní způsoby zklidnění dítěte se navrhuje změna chování rodičů, učitelů nebo vychovatelů, individuální přístup k jedinci s ADHD, cvičení jógy, úprava jídelníčku apod.

ADHD u dětí a učení

Děti s ADHD mají ve škole více problémů vzhledem ke svojí neposednosti a neschopnosti se soustředit. Mívají též sklon ke lhaní. To ovšem neznamená, že jsou hloupější, než jejich vrstevníci. V následujícím grafu můžeme vidět jejich eventuální možnosti studia:

graf.png

ADHD a dědičnost

Syndrom ADHD je také dědičná porucha. Dědičnost této poruchy je až 75 %. V dalším přehledu vidíme přibližnou četnost opakování v různých aspektech:

graf2.jpg

Zdroj: www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/vzdelavani-deti-s-adhd/ http://is.muni.cz/th/79961/pedf_b/Bakalarska_prace.pdf

Foto: Pixabay.com

Autor: Jitka Suchánková

Fytoterapie - léčba bylinkami
Arganový olej - kosmetický luxus marocké přírody

Další články