zdroj: pixabay.com
Dětské nemoci

Odmítáte povinné očkování dětí? Novela zákona hrozí vysokými pokutami!

Veronika Tůmová
18.02.2015

Nesplnění očkovací povinnosti (mimo neočkování ze zdravotních důvodů) bylo v minulosti řešeno jako přestupek na úseku zdravotnictví. Nebylo však upraveno zákonem, ale pouze nařízeno vyhláškou, což neumožňovalo kohokoliv za nesplnění očkování pokutovat.

Nepřímou sankcí tak bylo pouze to, že dítě s nesplněnou očkovací povinností v důsledku přání rodičů, mělo problémy s přijetím, nebo nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání, nemohlo se účastnit nejrůznějších školních akcí (lyžařský výcvik, škola v přírodě, apod.).

Nově připravovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví však prý hodlá výrazně přitvrdit ohledně sankcí za neočkování a přimět tak neočkující k poslušnosti.

Pokuty za neočkované děti pro pediatry a organizátory škol v přírodě?

Novela dle návrhů ministerstva zdravotnictví předepisuje vysoké pokuty pro pediatry, mateřské školy či například organizátory táborů, škol v přírodě apod. Podle návrhu by například hrozila pokuta do tří miliónů korun pediatrům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování a pokuta do dvou miliónů korun za nesdělení podrobností o neočkovaném dítěti hygienické stanici.

Mateřské školy, provozovatelé dětských skupin a také organizátoři škol v přírodě pak podle novely nesmí přijmout kompletně nenaočkované dítě (kromě dětí s kontraindikací). V opačném případě hrozí pokuta do půl miliónu korun.

Pokutu pro lékaře pak ministerstvo zdravotnictví vysvětluje jako postih pouze v případě, že lékař odmítne dítě očkovat navzdory přání rodičů. Novela však údajně nezvažuje možnost, kdy lékař odmítne očkování z důvodů zdravotní nezpůsobilosti dítěte, tj. kvůli nemoci, oslabené imunitě apod.

Plánovaná novela má tak podle všeho spoustu trhlin a vyjadřuje nastávající změny nepřesně, což vyvolává rozruch a všeobecný nesouhlas odborníků i veřejnosti.

Novela zpřísňuje postoj vůči neočkovaným dětem

Jak uvedeno výše, novela velice zpřísňuje svůj postoj k těm zařízením a organizacím, které by přijaly dítě bez kompletního očkování. To, že novela sankce "jen" zpřísňuje a nezavádí nové, jak tvrdí, je však sporné a zavádějící.

Pokud se ministerstvo snaží veřejnosti přiblížit význam očkování, jak uvádí, mělo by např. dle serveru Vitalia.cz volit jinou cestu než vyloučení dětí bez (kompletního) očkování z dětských kolektivů. Nehledě na to, že "Národní akční plán pro provakcinační strategii" nebudí dojem objektivní diskuse nad problematikou očkování, ale zní spíš jako plán radikálního prosazování očkování pomocí neetických forem.

Podívejte se na dětský očkovací kalendář

Jaký je váš názor na připravované změny zákona o ochraně veřejného zdraví? Jsou podle vás podobné "vynucovací" úpravy správné, etické a potřebné?

Zdroj: Občanské sdružení Rozalio, Vitalia.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Ovoce a zelenina v zimě aneb dokonalost bez chuti a vitamínů?
Fytoterapie - léčba bylinkami

Další články