zdroj: pixabay.com
Kýla

Pupeční kýla v dospělosti

Veronika Tůmová
26.05.2015

Kýla je vrozený nebo získaný defekt v břišní stěně. Pupeční kýla, vyskytující se u novorozenců, vzniká v oblasti pupku, kde dojde k oslabení v místě napojení cév pupeční šňůry. U takto malých dětí může samovolně vymizet do věku tří až čtyř let. Oslabená břišní stěna však může přetrvávat do dospělosti a zapříčinit tak vznik kýly v kterémkoli věku. V dospělosti je pak jediným řešením operace.

Co je pupeční kýla?

Pupeční kýla je vyklenutí pobřišnice v oblasti pupku. Vznikem oslabení v místě břišní stěny a zvýšením nitrobřišního tlaku (námaha, kašel, u žen těhotenství a porod) může dojít ke vzniku kýly a jejím vlivem k vytlačení (vyhřeznutí) části orgánů z břišní dutiny do tohoto vakovitého vychlípení. V současnosti převládá stanovisko, že každá kýla by se měla řešit operačním zákrokem, nejlépe hned v počátečním stádiu, kdy je zákrok jednodušší a pro pacienta méně zátěžový. Během let se může rozsah kýly zvětšovat a její odstranění nemusí být zcela bez komplikací.

Příznaky pupeční kýly a možná rizika

Kýla je patrná pohmatem i samotným pohledem,(vyklenutý pupek, bulka) projevit se může, ale nemusí, především bolestivostí. Hlavní nebezpečí kýly spočívá v jejím uskřinutí. To je stav, při kterém nedojde k samovolnému návratu vyhřeznutých orgánů zpět, může dojít k perforaci střeva, které zaplaví svým obsahem břišní dutinu a způsobí masivní zánět pobřišnice, což může vést až k ohrožení života.

Vyšetření a léčba, kýlní pásy

Lékař obvykle vyšetří pupeční kýlu pohmatem v oblasti celého břicha, ve stoje i vleže. Pokud je kýla na první pohled patrná, tedy klinicky zjevná, žádná další vyšetření nutná nejsou. Jak jsme již zmínili, pupeční kýlu lze řešit pouze operativně. Od nošení břišních (kýlních) pásů, používaných v minulosti, se upustilo, neboť nejsou dostatečným řešením a nedokáží zabránit nebezpečnému uskřinutí kýly. Jejich použití je možné jako prevence, nebo u pacientů se srdeční vadou či jinými obtížemi, které znemožňují či přímo vylučují možnost operace.

Kýlní centrum

Na mnoha místech, obvykle spadajících pod chirurgická oddělení nemocnic, je možné navštívit poradnu kýlního centra a v rámci konzultace si dohodnout optimální postup léčby ve vašem případě. Po nutných předoperačních vyšetřeních následuje zákrok obvykle prováděný nejmodernějšími postupy laparoskopie. Po krátké hospitalizaci pacient odchází s minimální operační rankou, která se po čase stává téměř neznatelnou.

Zdroj:www.egk.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Dětská inkontinence
Běhání - jak začít a už nepřestat

Další články

Zaostřeno na tuky ve výživě seniorů
Zdravá výživa

Zaostřeno na tuky ve výživě seniorů

27.04.2015

Fyziologické změny a zhoršený zdravotní stav, které s sebou přináší stáří, jsou častou příčinou a zároveň důsledkem nedostatečného příjmu stravy. Pokud si máme zachovat vitalitu do ...