Výsledky hledání:

bludy

 • Encyklopedie

  Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)

 • Encyklopedie

  Porucha s bludy

 • Encyklopedie

  Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy

 • Encyklopedie

  Persistující porucha s bludy, NS

 • Encyklopedie

  Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy

 • Encyklopedie

  Indukovaná porucha s bludy

 • Encyklopedie

  melancholia

  ae, f. (ř. melas-melanos černý, ř. chole žluč) melancholie, trudnomyslnost, patologicky smutná nálada. Melancholia agitans melancholie provázená neklidem, nářkem, úzkostí. Melancholia anxia (anxiosa) melancholie provázená neodůvodněným strachem, úzkostí. Melancholia attonita melancholie projevující se strnulostí. Melancholia delirans melancholie s bludy a paranoidním postojem vůči okolí. Melancholia errabunda úzkostlivá stísněnost spojená s neodůvodněným pobíháním. Melancholia nostalgica melancholie z chorobné touhy po domově. Melancholia religiosa melancholie náboženská. Melancholia simplex melancholie prostá. Melancholia stuporosa melancholie s naprostým útlumem tělesných a duševních funkcí
 • Encyklopedie

  paraphrenia

  ae, f. (ř. para u, při, vedle, ř. fren-frenos mysl) parafrenie, duševní onemocnění charakterizované bludy a halucinacemi, při nichž však nedochází k těžkému rozvratu rozumových schopností a k rozštěpu osobnosti
 • Encyklopedie

  pavor

  oris, m. hrůza, děs, strach. Pavor nocturnus děs noční, děsivé představy a bludy při různých psychózách, náhlé lekavé probuzení ze spánku (zvláště u dětí)
 • Encyklopedie

  psychosis

  is, f. (ř. psyche duše) psychóza, duševní choroba charakterizovaná poruchou myšlení a jednání s následným rozpadem osobnosti. Psychosis circularis psychóza cirkulární, probíhající periodicky se střídáním nálad (deprese, mánie). Psychosis endogenes psychóza endogenní, vnitřního původu. Psychosis involutionalis, paranoides psychóza involuční, paranoidní, psychóza vzniklá ve stáří, s paranoidními projevy. Psychosis juvenilis psychóza juvenilní, mladistvých. Psychosis maniaco-depressiva afektivní psychóza maniodepresívní, projevující se manickými a melancholickými náladami, doprovázenými dalšími psychotickými příznaky. Psychosis melancholica agitata psychóza melancholická, vyznačující se neklidem, podrážděním, vzrušením. Psychosis organica psychóza organická, duševní choroba s prokazatelnými anatomickými změnami mozku. Psychosis paranoides psychóza paranoidní, se vztahovačností, podezíravostí, bludy, pocity pronásledování a ovlivňování. Psychosis psychogenes psychóza psychogenní, reaktivní, vznikající jako reakce na nějakou událost. Psychosis schizoaffectiva psychóza schizoafektivní, psychóza s maniodepresívními a schizofrenickými příznaky
Celkem záznamů: 11
|< << 12 >|Zdravě.cz na Facebooku