Laktační psychóza

Nepodceňujte laktační psychózu!

Veronika Iblová
28.07.2009

Období po porodu je pro některé ženy doslova noční můrou. Ženy, které se v šestinedělí ocitly ve světě úzkosti, paniky a strachu, ve kterém nedokáží rozeznat, co je sen a co realita, trpí jedním z velmi vážných psychických onemocnění. Jedná se totiž o laktační psychózu.

Velké období změn

Narození dítěte a období šestinedělí bývá pro ženu něco na způsob vlastní vnitřní revoluce, o to více v případech prvorodiček, které zcela zásadně mění svoji společenskou roli. K fyzickému vyčerpání po porodu se tak přidružuje nutnost zorientovat se v potřebách novorozeněte, změnit svůj denní režim a vyrovnat se s vlastními obavami v souvislosti s péčí o právě narozené miminko.

 

V ženském těle v tomto období dochází k velkým hormonálním zvratům. Děloha již neprodukuje uklidňující hormon progesteron a rapidně klesá hladina hormonu estrogenu. Uvádí se, že v důsledku hormonální bouře až 80% žen prožívá tzv. poporodní blues, které se projevuje přechodnými stavy úzkosti, nervozity a plačtivosti. Je to normální stav, který se nijak neléčí, neboť sám odezní (max. do 14 dní).

Když psychické problémy nepomíjí

Jedním z nejzávažnějších psychických problémů po porodu je laktační psychóza (správné pojmenování je puerperální nebo poporodní psychóza), která je charakterizována jako "ztráta kontaktu matky s realitou". V poslední době se dostalo onemocnění do popředí hlavně v souvislosti s nedávnou kauzou.

Fakta o laktační psychóze

 • Může se týkat, jak kojících tak nekojících žen.
 • Statistiky uvádí, že postihne 1 až 2 ženy z tisíce
 • Nejčastěji se objevuje do 14 dní po porodu, ale může mít i pozdější dvou až tříměsíční nástup.
 • Ženy v důsledku onemocnění mohou spáchat sebevraždu, děje se tak v 5% případu či zabít vlastní dítě (ve 4% případů).
 • Psychiatři tuto psychózu přiřazují k schizofrenním onemocněním, ovšem s větší nadějí na úplné uzdravení.

Co způsobuje poporodní psychózu?

Příčinu onemocnění nelze jasně identifikovat, porod sám nebývá příčinou, spíše je spouštěčem něčeho, co je v ženě již delší dobu uloženo. Na vzniku se může podílet mnoho faktorů: genetické dispozice, trauma z prožitého bolestivého porodu, spánkový deficit po porodu, prostředí matky (zda-li jsou její rodinné, majetkové, finanční a další faktory stresující či nikoliv), psychická stabilita před porodem, apod.

Typické příznaky poporodní psychózy

 • Halucinace

Nejčastěji dochází ke zrakovým (žena vidí: záblesky, neexistující výrazy novorozeněte,apod.) a sluchovým halucinacím (ozvučené vlastní myšlenky, brek novorozeňat, atd.). Dále jsou známé halucinace tělové (svědění, pohyby orgánů, apod.), čichové, chuťové a další.

 • Bludy

Jedná se o nevývratná přesvědčení matky, které je nepravdivé a zcela zásadně ovlivňuje její chování: "Nemohla jsem vůbec vycházet z domu, měla jsem pocit, že mě všichni sledují a chtějí nám ublížit." Uvádí jedna anonymní matka, která si prošla laktační psychózou. Jiné matky mohou mít pocit, že je jejich dítě posedlé ďáblem, mohou být přesvědčené o své neschopnosti postarat se o dítě (insuficietní blud) nebo se sebeobviňovat za všechna neštěstí (autoakuzační b.), apod.

 • Nechutenství

 • Nespavost

Ženy nemohou díky svým chaotickým myšlenkám a pocitu, že se něco děje zamhouřit oka. Doposud se neví, zda-li je nespavost důsledek nebo naopak "spouštěč" onemocnění.

 • Zapomnětlivost

 • Zmatenost a panika

 • Pocity viny a úzkosti

Žena se stydí se např. za to, že chce ublížit vlastním dětem. Má pocit, že ji nikdo nedokáže pomoct.

 • Emoční otupělost

Léčba

Pakliže jsou projevy onemocnění vážnějšího rázu je nezbytné hospitalizovat matku na psychiatrickém oddělení či v psychiatrické léčebně. Průměrná doba hospitalizace je dva měsíce, ovšem i poté se žena musí doléčovat . V důsledku hospitalizace (v ČR neexistují obdobná zařízení Psychiatrickým léčebnám pro matku s dítětem) a užívání psychofarmak přestává matka kojit. Je to velká zátěž nejen pro matku, ale i pro celou rodinu, která se musí se vzniklou situací, pokud možno, co nejrychleji a nejlépe vypořádat. Důležité je laktační psychózu podchytit včas, aby se předešlo případným tragédiím, a aby bylo u ženy co nejdříve zahájeno léčení, neboť čím dříve se s léčbou začne, tím pozitivněji bude ovlivněn průběh celé nemoci.

Máte s tímto onemocněním nějaké zkušenosti?

 

Autor: Veronika Iblová

Porodnický tělocvik aneb zaujměte polohu!
Kolik vody je potřeba vypít za den?

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.