HIV, AIDS

1.prosince je Světový den AIDS

Jitka Suchánková
01.12.2013

AIDS je zkratkou anglického pojmenování Acquired Immune Deficiency Syndrome (tj. syndrom získaného imunodeficitu). Toto onemocnění bylo poprvé identifikováno v roce 1981 v USA. Způsobuje ho retrovirus zvaný HIV – Human Immunodeficiency Virus, tedy virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka. Onemocnění AIDS je přes velkou snahu lékařů prozatím nevyléčitelné.

Obecné informace o viru HIV

Člověk nakažený virem HIV nemusí mít dlouhou dobu, třeba i několik let, vůbec žádné zdravotní potíže. Tomuto období se říká bezpříznakové nosičství viru HIV. Ale i v tomto bezpříznakovém období může nakažený člověk přenést infekci na další osoby, přestože se sám cítí zdráv. Pozitivní nález HIV odhalí pouze laboratorní vyšetření krve. Nelze s určitostí říci, zda se u všech HIV nakažených osob onemocnění projeví. U velké většiny z nich dojde k rozvoji některého z příznaků HIV/AIDS obvykle za 10 - 15 let po infikování.

Jak lze AIDS získat?

Přenos může být tzv. horizontální nebo vertikální:
a] horizontální – jedná se o nechráněný pohlavní styk, nakažení krevními deriváty, aplikaci drog infikovanou jehlou
b] vertikální – nakažení při porodu z matky na dítě

Nebezpečí pro okolí

Člověk nakažený virem a trpící AIDS není okolí tak nebezpečný, jak si mnohdy ostatní jedinci myslí. Je však nutné, aby postižený dodržoval zásady bezpečného chování. Vylučování nemocných AIDS ze společenského života se dnes považuje dokonce za diskriminaci. Tito lidé mohou vykonávat běžné práce, většinou je nutné používat ochranné rukavice, děti mohou chodit do škol, dospělí nemocní mohou mít sexuální styk, pokud zodpovědně používají kondom. Je třeba si uvědomit, že polibky či běžné doteky bez škrábání jsou neškodné. Virus se vyskytuje pouze jen v krvi, spermatu a poševním sekretu. Přenáší se pouze vzájemným kontaktem těchto tělních tekutin.

Když se nemoc projeví v plné síle, nemocný nejčastěji trpí:
- dlouhodobými průjmy
- neustávajícím kašlem
- opakovanými zápaly plic
- tuberkulózou
- zánětem jícnu
- zánětem mozkových blan
- zánětem oční sliznice
- nádory, zejména kůže, plic a trávicího ústrojí

Několik čísel:

Počty nakažených ve světě ke konci roku 2012 – 34 miliónů počet obětí ve světě ke konci roku 2012 – 25 miliónů
Údaje jsou převzaty od Světové zdravotnické organizace WHO.

Počet nakažených v České republice dle Státního zdravotního ústavu k červenci roku 2013 – 2009, z toho nemocných AIDS – 389, počet obětí k červenci 2013 – 196 osob.

1. prosinec je již tradičně Světovým dnem AIDS. Je třeba šířit osvětu a stále překonávat nesmyslné a nepravdivé bludy, které pramení z nedostatku informací. Přesto nepodceňujme ten fakt, že AIDS je největší hrozbou současnosti.

Foto: Sxc.hu

Autor: Jitka Suchánková

Je třeba se obávat černého kašle?
Akné vulgaris - nejběžnější onemocnění kůže

Další články

Léčebná metoda speleoterapie
Nemoci a léčba

Léčebná metoda speleoterapie

13.11.2013

Speleoterapie je léčebná metoda, která zkoumá příznivé reakce organismu při déletrvajícím pobytu v jeskynním prostředí. Získané poznatky pak využívá k léčbě některých chorob.