Roztroušená skleróza

Akutní ataka a příznaky roztroušené sklerózy

Jitka Suchánková
17.04.2013

Léčba roztroušené sklerózy prošla v posledních desetiletích podstatným vývojem, který umožňuje postiženým vést kvalitnější život a zmírňovat projevy této nemoci. Nicméně zázraky neumí naše medicína dělat ani dnes a pacienti velice často končí na invalidním vozíku nebo ve specializovaném ústavu.

Akutní ataka roztroušené sklerózy

Jedná se o vznik nových neurologických příznaků nebo výrazné zhoršení těch stávajících, které trvá minimálně 24 hodin. Podstatný je fakt, že na akutním zhoršení stavu se nepodílí horečka ani infekce.

Ataka je vždy výrazem zánětlivé aktivity nemoci. Důležité je začít s léčbou akutní ataky co nejdříve, aby se dále nešířila a nezhoršovala celkový stav nemocného.

Laicky nelze popsat, jaký způsob léčby je nejvhodnější. Jinak se léčí chronicko-progresivní stádium a jinak primárně progresivní stádium roztroušené sklerózy. Nejdůležitějším faktorem zůstává zavčasu se obrátit na neurologa či jiného specialistu.

Existují poradny pro pacienty s roztroušenou sklerózou, kde odborníci pomáhají lidem jednak se smířit se svojí nemocí, a jednak naučit se s ní žít, což není ani zdaleka jednoduché.

Neuropsychiatrické symptomy nemoci

Deprese

Skleslá nálada, snížení energie a aktivity, pokles zájmů, neschopnost radovat se, zhoršená koncentrace, rychlá unavitelnost, nechuť k jídlu, zhoršená kvalita spánku, sebeobviňování, pocit bezcennosti, snížené sebevědomí, myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

Bipolární afektivní porucha

Střídání depresivních a manických fází, fáze manická může být nahrazena normální náladou.

Úzkostné poruchy

Patří sem fobie, výrazná úzkost a strach - nečekané stavy, které brání běžným činnostem.

Euforie

Pacienti bezstarostně vyjadřují přesvědčení, že se vyplní jejich sen - zase budu zdravý, budu chodit do práce apod.

Pseudobulbární afekt

Spastický či patologický smích nebo pláč, který nemá emoční obsah.

Psychóza

Člověk nedokáže korigovat své chování, nevnímá realitu, svým bludným představám bezmezně věří.

Kognitivní poruchy

Snížení inteligence, zpomalení zpracovávání podaných informací

Další příznaky roztroušené sklerózy:

  • spasticita a poruchy chůze
  • sexuální poruchy
  • celková únava
  • bolest
  • paroxysmy (např. epileptické záchvaty)
  • třes

Léčba pacienta s roztroušenou sklerózou musí být nutně individualizovaná. Je však třeba si uvědomit, že tato diagnóza je chorobou velice zákeřnou a nelze zcela vyléčit.

Autor: Jitka Suchánková

Deprese u dětí - jak ji poznáme
Co si vzít s sebou do porodnice

Další články

Akutní zánět středního ucha
Zánět středního ucha

Akutní zánět středního ucha

09.04.2013

Akutní zánět středouší je jedním z nejčastějších infekčních onemocnění v dětském věku, při němž je často potřeba nasadit antibiotickou léčbu. Onemocnění bývá komplikováno virovou r ...

Agresivita malých dětí
Agresivita

Agresivita malých dětí

08.04.2013

Každý z nás se narodí s určitými předpoklady k impulzivnímu až agresivnímu chování, agrese proto není nic nepřirozeného ani jednoznačně negativního. Jde o jednu ze základních psych ...