Homeopatika

Homeopatická léčba

Michaela Holá
17.02.2009

Dnes dochází ke stále většímu prosazování alternativních způsobů léčby. Jedním z nich je i homeopatie a přestože je možné zaregistrovat též hlasy odpůrců této metody, její popularita neustále roste. Samotný pojem homeopatie je odvozen ze slov homoios (podobný) a pathos (choroba), což nám již naznačuje její hlavní princip.

Pokud se budeme snažit nalézt kořeny tohoto druhu léčby, je třeba vstoupit až do dob starověkého Řecka a Říma. Zde je vhodné zmínit jméno Hippokrata a Paracelsa. Homeopatie je obvykle však spojována se jménem německého lékaře Samuela Christiana Hahnemanna (1755 - 1843). Ten jako první užil samotný termín „homeopatie“ a popsal základní léčebné principy této metody.

Jaké tedy jsou základní principy homeopatické léčby?

Jak již bylo v úvodu naznačeno, léčba vychází zejména z principu podobnosti, základní tezí je tedy tvrzení, že podobné se léčí podobným. Tento pojem zavedl již Hippokrates a hlavní myšlenkou je skutečnost, že látka, která je schopná vyvolat u zdravého jedince určité příznaky, dokáže podobné příznaky u nemocného vyléčit. Právě vnímání příznaků má v homeopatii nesmírnou důležitost. Ty chápeme jako celek, ani jeden příznak není náhodný, osamocený, vždy je provázán hlubokými vnitřními souvislostmi. V tomto smyslu homeopatie nezná místní nemoc jako takovou, ale usiluje o to, aby pochopila její souvislost s totalitou osobnosti.
Homeopatie věří, že pevné zdraví je výsledkem rovnováhy mezi tělem a myslí, která je udržována „vitální silou“. Ta reguluje vlastní uzdravovací schopnosti organismu a právě homeopatické léky slouží k podnícení procesu samouzdravování, vybuzují tedy léčebné reakce a nasměrovávají organismus k aktivitě. Léky jsou připravovány v procesu označovaném jako potenciace, kterou představuje postupné ředění a silné protřepávání použitých substancí.
S předchozím souvisí též pravidlo, že duše a tělo jsou tak pevně svázány, že tělesné příznaky nemohou být úspěšně léčeny bez pochopení konstituce pacienta a jeho osobnosti. Konstitucí v tomto smyslu chápeme duševní rozpoložení, temperament a jakékoliv zděděné či získané vlastnosti.

Čím je přístup homeopatie odlišný od klasické medicíny?

V klasické medicíně je dle příznaků určena konkrétní diagnóza, která není specifická pro konkrétního nemocného. Naproti tomu homeopatie ke každému jedinci přistupuje holisticky. Nevnímá tedy jen jeho stránku biologickou, ale bere v úvahu celou řadu dalších okolností, jako jsou temperament, duševní stav či životní styl. Lék je pak předepsán přímo pro konkrétního pacienta s jeho individuálními problémy.

Rozmach homeopatie lze pozorovat až od 70. let dvacátého století. Konkrétně u nás se v době komunismu o homeopatii takřka nevědělo a zlom nastal po roce 1989. Roku 1990 byla založena Českomoravská homeopatická společnost, která v roce 1991 uspořádala první kurs homeopatie. Postavení homeopatie ve světě může nabývat třech rozměrů: někde je již součástí primární zdravotní péče, jinde je považována spíše za nadstavbu zdravotní péče a jinde je zcela potírána. Velkým problémem je skutečnost, že v mnoha zemích není její funkce vyřešena z hlediska legislativy. Sama se domnívám, že tento směr je ještě u nás spíše v počátcích a zdaleka nám neukázal veškeré možnosti, které nám může přinést. Snad tedy do budoucna, pokud budeme této metodě otevření, může nám přinést mnohá pozitiva.

Máte nějaké zkušenosti s homeopatickou léčbou ?

Autor: Michaela Holá

Červené víno - elixír mládí
Inkontinence, nejste v tom sami

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Artritida
Artritida

Artritida

20.05.2009

Artritida je zánět kloubů. Způsobuje nepříjemnou bolest a omezení pohybu v kloubech, jež jsou zasaženy. Příčiny vzniku a způsoby léčby se liší v závislosti na některém z mnoha její ...

 Intimní hygiena žen
Hygiena

Intimní hygiena žen

22.04.2009

Intimní hygiena je samozřejmě důležitá i pro muže, ale především v životě ženy je třeba ji nepodceňovat, zvláště pokud má žena problémy s mykózou či jinými gynekologickými potížemi ...

K čemu je dobrá syrovátka?
Zdravá výživa

K čemu je dobrá syrovátka?

17.04.2009

Syrovátka se v poslední době stává velmi oblíbenou, a to v různých oblastech. Kdy po ní sáhnout a k čemu je dobrá?

Diabetická dieta
Cukrovka

Diabetická dieta

02.04.2009

Strava diabetika je základem léčby každého typu cukrovky. Léčebně ovlivňuje onemocnění diabetem, pacienta neomezuje, ani potraviny nezakazuje. Jde o stravu racionální, výživová dop ...

Umělá sladidla
Zdravá výživa

Umělá sladidla

27.03.2009

V poslední době se mluví snad všude o zdravé výživě – v televizi, rádiích, na ulici či v tramvaji a internetové diskuze jsou plné všemožných rad a tipů. Roztrhl se také pytel s rek ...