Omrzliny

Pozor na podchlazení

Jitka Suchánková
13.02.2012

Poškození chladem vzniká v důsledku snížení teploty organismu, při kterém dochází buď k místnímu poškození (omrzliny) nebo k celkovému prochladnutí (podchlazení). Podchlazení (hypotermie) zvyšuje toleranci organismu k zástavě krevního oběhu a snižuje spotřebu kyslíku ve tkáních. Při podchlazení dochází ke zpomalení tepu a dechu až k úplné zástavě.

Omrzliny

Omrzlina je poškození organismu, které vzniká působením nízkých teplot na kůži a podkoží. Většinou se jedná o teploty pod bodem mrazu, ale za větru a vyšší vzdušné vlhkosti můžou omrzliny vznikat i při vyšších teplotách. Ohroženy jsou hlavně nedostatečně chráněné nebo nezakryté části těla na periferiích, jako je nos, uši (zejména lalůčky), tváře, brada a prsty na rukou nebo nohou.

Omrzliny mohou způsobovat i nevratná poškození, která mohou v nejhorších případech vést až k amputacím. Zvýšené riziko omrzlin hrozí lidem s narušeným prokrvováním tkání způsobeným některými nemocemi - např. cukrovkou, užíváním léků (betablokátory) nebo kouřením. Stejně jako u podchlazení hraje velkou roli ve vzniku omrzlin i oblečení, a to oblečení nedostatečné nebo příliš těsné.

Podchlazení

Podchlazení je celkový pokles tělesné teploty spojený se selháním termoregulace. Podchlazení nastává při poklesu tělesné teploty pod 35 °C.

Příčiny podchlazení nebo omrzlin

 • dlouhodobý pobyt v chladu, kde hraje velkou roli vítr a vlhko
 • věk – novorozenec, batole, malé děti, starší lidé
 • poranění nebo onemocnění: polytrauma, nitrolebeční krvácení, nádory a poruchy centrální nervové soustavy, mozkové příhody, hypoglykemie, popáleniny, nedostatečná výživa
 • únava a nedostatečná fyzická aktivita
 • nevhodné a nepřiměřené oblečení
 • požití alkoholu a jiných návykových látek (drogy, sedativa, hypnotika, antidepresiva)

Mírné podchlazení: tělesná teplota 32-35 °C

Příznaky:

 • bolest pociťovaná v končetinách
 • třesavka
 • zrychlený pulz a dech
 • chladná a bledá kůže
 • zmatenost
 • poruchy jemné motoriky

Střední podchlazení: tělesná teplota 28-32 °C

Příznaky:

 • ústup pocitu bolesti
 • nepravidelné a zpomalené dýchání
 • zpomalené reflexy
 • rozšířené zornice
 • spavost
 • apatie

Těžké podchlazení: tělesná teplota méně než 28 °C

Příznaky:

 • poruchy vědomí až bezvědomí
 • pomalý, těžko hmatný tep
 • nepravidelné dýchání
 • svalová ztuhlost
 • zástava dýchání a srdeční činnosti

První pomoc

 • transport z nepříznivého prostředí (zamezit další expozici chladu)
 • postiženého postupně ohřívat
 • použít alufólii – zabraňuje další ztrátě tepla
 • zajistit a monitorovat vitální funkce
 • protišoková opatření
 • zajistit transport k odbornému vyšetření
 • nepodávat alkohol

Autor: Jitka Suchánková

Náš neúspěšný boj s nikotinem
Změny v zákonech o umělém oplodnění

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Plastika prsou
Plastická chirurgie

Plastika prsou

24.04.2012

V článku Plastická chirurgie pro zdraví jsme popsali úkony plastické chirurgie, které napravují vrozené vady či deformity těla vzniklé úrazem, případně nemocí. Dnes se podíváme na ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Léčivá síla kopřiv
Bylinky

Léčivá síla kopřiv

13.03.2012

Všichni známe kopřivu jako obtížný plevel, kterému se daří kdekoliv a se kterým zahrádkáři běžně svádí urputný a mnohdy marný boj. Tato houževnatá rostlina je však stejně dobře zná ...