zdroj: Shutterstock.com
Ostatní témata

Novinky a změny ve zdravotnictví pro rok 2024

Veronika Tůmová
13.01.2024

Od ledna nás v ordinacích, ale i v nemocnicích čekají jisté změny a novinky. Ty se týkají například jednodenní chirurgie, kde se rozšiřuje seznam výkonů, po nichž bude moci být pacient ještě v den zákroku propuštěn do domácího ošetření. Změny nastávají také v oblasti očkování, upravuje se například věkový limit pro plně hrazené očkování proti HPV. Novinek je ale víc.

Nově můžeme využít vstřícnější podmínky pro úhradu očkování proti pneumokokům, meningokokům a lidskému papilomaviru (HPV), zavádí se také program včasného záchytu karcinomu prostaty a také štítné žlázy v těhotenství. Rozšiřuje se spektrum výkonů robotické chirurgie.

Jednodenní chirurgie

Jednodenní chirurgie umožňuje, aby pacient po běžných operačních výkonech trávil pooperační období doma a se svými blízkými, a tak se urychlil jeho návrat k normálnímu způsobu života i do zaměstnání. Jedná se o plánované jednodušší operativní zákroky, po nichž je pacient ještě týž den propuštěn do domácího ošetřování. Rozhodnutí, zda je pro pacienta operativní zákrok v tomto režimu vhodný, je vždy na ošetřujícím lékaři. Mezi obory, v kterých lze režim jednodenní chirurgie využít, patří všeobecná chirurgie, dětská chirurgie, gynekologie, ortopedie či urologie.

Očkování proti pneumokokům a meningokokům

Výběr očkovacích látek, které se budou hradit z veřejného zdravotního pojištění, bude nově schvalovat Ministerstvo zdravotnictví. Změna umožní rozhodovat o vakcínách podle jejich složení, které musí odpovídat epidemiologické situaci. Půjde vždy o odborné rozhodnutí, které zajistí, že budou použity správné vakcíny ve správný čas, tedy svým složením odpovídající aktuálně se vyskytujícímu typu pneumokoka. Díky této změně budou vakcíny ve všech věkových skupinách plně hrazené, a tudíž bez doplatku. Očkování proti meningokokům se doposud hradilo dětem od čtrnáctého do patnáctého roku věku. Novela zákona posunuje horní hranici o rok, tedy do dovršení šestnácti let. Tento nárok navíc platí bez ohledu na to, jestli bylo dítě už očkováno v prvním rizikovém období, tedy v kojeneckém a batolecím věku.

Očkování proti HPV

Toto očkování se bude nyní nově hradit skupině dětí od dovršení jedenácti do dovršení patnácti let. K tomuto rozhodnutí přispěl mimo jiné fakt, že preventivní prohlídky dětí v tomto věku probíhají ještě za doprovodu rodičů, což pediatrům umožňuje probrat benefity očkování jak se samotnými pacienty, tak i s jejich rodiči. 

Vyšetření prostaty u mužů po padesátce

Praktičtí lékaři a urologové budou za tímto účelem oslovovat muže ve věku od padesáti do šedesáti devíti let, kterým bude vyšetřena hladina prostatického specifického antigenu (PSA). Jedná se o laboratorní vyšetření na základě běžného odběru krve. Karcinom prostaty postihne každoročně zhruba osm tisíc mužů, téměř tisíc pět set mužů tomuto onemocnění každý rok podlehne. Tato vyšetření tak mají být krokem k úspěšnější prevenci.

Vyšetření štítné žlázy v těhotenství

Do programu časného záchytu poruch štítné žlázy v těhotenství se zapojí mnoho odborníků, včetně gynekologů, endokrinologů, diabetologů a dalších. Cílem je zvýšení povědomí o přínosu testování štítné žlázy v prvním trimestru těhotenství. Jde o testování žilní krve brzy po započetí prvního trimestru. Neléčená onemocnění a poruchy štítné žlázy v těhotenství mohou mít negativní dopad na průběh těhotenství, ale i na vývoj samotného dítěte.

Zdroj: vzp.czzpmvcr.cz

Autor: Veronika Tůmová

Lednový návrat nemocnic k běžnému režimu
Vybírejte oblečení do zimy podle materiálu – jak si stojí, merino, kašmír, polyester nebo fleece?

Další články