zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

Kdy se alkohol stává závislostí a jak ji poznat?

Klára Vojkůvková
30.12.2023

Rozpoznání závislosti na alkoholu u blízké osoby je důležitým krokem k tomu, abychom jim mohli poskytnout potřebnou pomoc a podporu. Závislost na alkoholu je závažný problém, který má vážné důsledky pro fyzické, duševní a sociální zdraví, nejen postižené osoby, ale i rodiny a blízkých. Rozpoznání této závislosti může být obtížné, protože se často vyvíjí postupně a skrytě. Celý problém bývá opředen výmluvami, je obtížné si přiznat závislost.

Mnoho alkoholiků tvrdí, že pijí kvůli stresu, tlaku v práci nebo osobním problémům. Argumentují, že alkohol jim pomáhá uvolnit se a zbavit se napětí. Jiní tvrdí, že pijí, protože jim alkohol pomáhá usnout (samomedikační) nebo zlepšuje jejich zdraví, i když jde jasně o nevědecké tvrzení. Někteří také poukazují na společenský tlak a tvrdí, že jde o součást společenských událostí, a že jsou vlastně jen sociálními pijáky. Další častou strategií je  odmítání samotné závislosti. Mnoho alkoholiků popírá nebo minimalizuje své potíže. Omlouvají své pití, hlásají, že to není tak vážné, že to mají pod kontrolou nebo že o nic nejde. Tento proces brání ve včasném hledání pomoci a přiznání si problému.

Kdy by mělo okolí zbystřit?

Prvním a nejčastěji viditelným znakem závislosti na alkoholu je jeho zvýšená konzumace. Otázkou je, co si pod tímto pojmem představit. Závislý nemusí pít každý den nebo téměř každý den, ale pokud dříve pil pouze občas a nyní se frekvence zvýšila, měla by zablikat červená kontrolka. I pití většího množství alkoholu při jedné příležitosti je nebezpečné. I kvůli tomu, že se hůře odhaluje. Tzv. kvartální pijáci dokáží být dlouho střízliví, za to následující exces stojí za to. Terapie umí pracovat i s touto formou závislosti. Může se stávat, že osoba pije déle, než byla zvyklá, aby udržela stav opilosti. To může zahrnovat pití pozdě do noci nebo pokračování v pití, i když by již měla přestat. Častou a zvýšenou konzumací se může vyvinout vyšší tolerance k alkoholu. To znamená, že je potřeba více alkoholu, aby se dosáhlo stejného účinku. Takto se spotřeba zvedá.

Závislost na alkoholu má také výrazné psychologické a behaviorální důsledky. Mohou se projevovat výkyvy nálady, kdy osoba může být podrážděná, agresivní, nebo naopak pasivní a izolovaná. Tato změna v chování a náladě může mít negativní vliv na vztahy a kvalitu života postižené osoby. Kromě toho může závislost postupně vést ke sníženému zájmu o běžné aktivity. Potíž je v tom, že alkohol po čase vytváří fyzickou a psychickou závislost. V takovém případě se alkohol stává prioritou nad vším ostatním. Alkoholem se stává středem zájmu, myšlenky se točí kolem toho kde, kdy a jak ho získat. Kromě toho může závislý člověk začít projevovat sociální izolaci. Přátelé a rodina mohou být znepokojeni jeho nevyzpytatelným chováním, což vede k oddělení od sociálního života a kontaktu s blízkými. Závislý si může myslet, že alkohol je jediným společníkem, který ho chápe.

Ztráta zájmu o běžné aktivity a zájmy je tedy často důsledkem závislosti na alkoholu, která ovlivňuje jak fyzickou, tak psychickou stránku života jedince. Je důležité si uvědomit, že závislost na alkoholu může mít zničující účinky na život a zdraví člověka, a je třeba hledat pomoc a podporu, aby se tato závislost překonala a znovu objevily běžné radosti a zájmy.

Pokud máte podezření, že vaše blízká osoba trpí závislostí na alkoholu, je důležité být empatický a podpůrný. Otevřený rozhovor s může být prvním krokem k pomoci.

Zdroje: adicare.cz

Autor: Klára Vojkůvková

Jedlé kaštany – stále opomíjená, přesto tradiční surovina pro výborné pokrmy
Toaletní papír jako běžný společník každodenního života. Co o něm možná nevíte?

Další články