zdroj: Shutterstock.com
Ostatní témata

Lednový návrat nemocnic k běžnému režimu

Veronika Tůmová
10.01.2024

Situace v nemocnicích na konci právě uběhlého roku v nás všech budila nemalé obavy. Naštěstí byly podniknuty kroky, které se do určité míry dají považovat za obrat k lepšímu. Všech pět krajských nemocnic se v průběhu ledna postupně vrátí k běžnému režimu. Lékaři postupně zvou pacienty na kontroly a zákroky, které jim byly v prosinci kvůli protestu tisíců lékařů odloženy. Odložených operací je však dle odborníků zcela minimální množství, plánovaná péče totiž nebyla ve většině nemocnic ani v prosinci omezena úplně, ale jen částečně.

Spor však rozhodně není vyřešen a zástupci České lékařské komory upozorňují, že pokud nenastanou systémové změny, za půl roku se bude situace opakovat. V některých nemocnicích tak stále probíhají intenzivní jednání o nových pracovních podmínkách. Jsou tato jednání na dobré cestě, nebo je vzájemná shoda v nedohlednu?

Kolektivní smlouva

Provoz v nemocnicích se již řídí novým zákoníkem práce. Ten snížil povolený počet dobrovolných přesčasů za rok na 416 hodin a povoluje na 12ti hodinovou službu navázat další prací v rozsahu až 12 hodin. Lékař má následně čerpat dobu pro povinný odpočinek. Kolektivní vyjednávání o podobě nové kolektivní smlouvy sice zatím ukončené není, vedení se však podařilo s odborovými organizacemi domluvit na dodatku ke stávající kolektivní smlouvě a zakotvit do vnitřního dokumentu institut 24hodinové přítomnosti na pracovišti, tak jak to vyžaduje novelizovaný zákoník práce. Takový provoz je ale možný jen po podpisu kolektivní smlouvy. Podepsaly ji už například odbory ve Fakultní nemocnici v Motole, k dohodě se blíží také v nemocnicích na jihu Čech. 

Pacienti mají sledovat informace na webových stránkách daných nemocnic

Podle novely musí s tímto krokem souhlasit všichni zaměstnanci, jichž se tato provozní změna týká. V nemocnici tak v současné době probíhá postupné podepisování smluv, díky kterému mohou jednotlivá pracoviště zajistit nepřetržitý provoz v běžném rozepsaném režimu. Pokud nastanou jistá omezení, budou informace publikovány na webových stránkách dané nemocnice, případně na sociálních sítích. Lidé by proto měli sledovat příslušné komunikační kanály dané nemocnice.

Situace v nemocnicích pro nastávající období

Začátek roku a první půlrok by měl podle všeho pro pacienty probíhat v zaběhnutých kolejích a bez citelných omezení či jiných změn. Přesčasy budou pravděpodobně rovněž fungovat tak jako dřív, ale po uplynutí těchto prvních dvou měsíců není úplně jasné, jak se bude celá situace vyvíjet dál. Bude jistě záležet na tom, jak se k celé záležitosti postaví ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny v prvním půl roce. Pokud by totiž lékaři pocítili, že se slíbené podmínky nenaplňují a situace se nemění, i přesto, že jim to bylo slíbeno, je možné, že se protest bude opakovat. V tuto chvíli se však předpokládá návrat k běžnému provozu a dobrou zprávou je, že ani s žádným zásadním útlumem neakutní péče se momentálně nepočítá. 

Zdroj: novinky.cze-pardubicko.czodkazovac.cz

Autor: Veronika Tůmová

Tipy, jak přežít zimní dny bez výkyvů nálad
Novinky a změny ve zdravotnictví pro rok 2024

Další články