Porod

První hodina s dítětem po porodu

Veronika Tůmová
21.12.2013

Zlatá, nebo také magická hodinka - říká se tomu všelijak, těm úžasným prvním momentům života dítěte po porodu, kdy poprvé zapláče, nadechne se vlastními plícemi a podívá se na svou matku, která ho nosila v bezpečí dělohy předchozích devět měsíců.

Je důležité si dopřát čas

Přechod od okamžiku narození k prvnímu kojení je velmi intimní záležitost mezi matkou a dítětem, podle vědců má také zásadní vliv na vybudování vztahu mezi nimi. Tato chvíle by měla být co nejméně rušena, jak se shodují odborníci, protože porod je velkou zátěží nejen pro matku, ale i pro dítě. Oba by si tedy měli dopřát čas ke společnému “seznámení“ a co nejdéle prožívat tu nádhernou chvíli, ve které jsou jen oni dva. Tyto intimní pocity se pak budou vracet při každém kojení a budou posilovat a prohlubovat ojedinělé pouto mezi matkou a dítětem.

Klidná bdělost a společná intimita

Klidnou bdělostí se nazývá stav, kdy je dítě bezprostředně po porodu, v náručí matky, schopno vydržet klidné, uvolněné a soustředěné až hodinu a půl. V této chvíli se obvykle snaží o první kontakt s matkou, pohled z očí do očí, který je pro oba velkým citovým zážitkem. U matky tak nejlépe vzniká silná mateřský pud a láska vůči dítěti, čímž přirozeně posiluje předpoklady pro jeho dobrý život. Později by se matka měla naučit rozeznávat, kdy se dítě nachází ve stavu klidné bdělosti a prožívat s ním tuto silně emotivní chvíli, kdy je dítě připravené a otevřené poznávat a objevovat, pomocí vnímání nových podnětů.

Jak se stáváte matkou

Je nutné nesnažit se věci uspěchat. Dítě nemusí ještě dlouho po porodu projevit zájem o prs matky. Obvykle bývá ještě napité plodové vody, nebo je stále ještě najedené z její placenty. Dítě však rychlým přivinutím k matce a setrváním v této pozici rozpoznává její dobře známý srdeční rytmus, dech i hlas. Vnímá tak znovu pocit bezpečí a klidu, který je v této chvíli důležitý. Už čtyři hodiny po porodu je tak dítě schopné komunikace s vlastní matkou, jejíž obličej již může rozpoznat, pomocí mimiky. Tzv. kožní kontakt, tedy první dotýkání se tělem, má však velký význam i pro matku. Má tak možnost “uzrát“ a stát se matkou i po psychické stránce, tento proces přeměny ženy v matku však potřebuje čas a přirozené, postupné prohlubování.

Ne každá maminka má však možnost strávit s dítětem tento vzácný čas hned po porodu. Pokud je dítě nedonošené či nemocné, nebo není-li matka po porodu v dobrém zdravotním stavu, rychlá pomoc a péče lékařů a sester je samozřejmě přednější. Není třeba se však trápit tím, že jste sebe či své dítě o něco okradli a ochudili. Vše si můžete vynahradit až v klidu domova a ve známém prostředí.

Úžasné schopnosti novorozence

Zdravé, donošené dítě, které přišlo na svět bez použití sedativ, může během prvních cca 90 minut života projevit až neuvěřitelné schopnosti, které později vymizí a objeví se až v době, kdy nastal z hlediska vývinu ten správný čas.

Jde především o tzv. “chůzi“ hned po porodu, která je nejlépe vidět, když držíme dítě ve vzpřímené poloze tak, aby se přidržovalo našich rukou. Dítě instinktivně zvedá obě nožičky a dělá kroky. Tento pohyb dítě zná už z dělohy a má svůj význam.

Položíme-li jej po porodu na nahé břicho matky, začne se odrážet nožkami a plazit se tak k matčinu prsu. Tímto přirozeným pohybem také masíruje matčino břicho, což pomáhá k navození poslední kontrakce a vypuzení placenty.

Autor: Veronika Tůmová

Dárcovství mateřského mléka - jak to vlastně funguje?
Oxytocin - hormon lásky

Další články

Sezónní podzimní deprese a jak na ni
Deprese

Sezónní podzimní deprese a jak na ni

26.11.2013

Podzimní deprese má mnoho příznaků, jako ostatně jakákoliv jiná deprese. Každý člověk ji vnímá jinak a pociťuje jiné potřeby.