Zdravá výživa

Spotřebitel chce být informován

Zdravě.cz
22.08.2011

Pryč je doba, kdy si spotřebitelé přečetli na obalu potravinářského výrobku maximálně datum spotřeby. Dnes se lidé daleko více zajímají o výživu včetně výživových hodnot jednotlivých výrobků.

Jak ukázal průzkum realizovaný společností STEM/MARK v dubnu 2011, o údaje na obalu potravin se zajímá 90 % oslovených spotřebitelů, přičemž dvě třetiny z nich sledují také údaje o složení potravin. Z výsledků průzkumu také vyplývá, že více než polovina oslovených spotřebitelů zná nutriční značení GDA a třetina dotázaných používá značení GDA při nákupu. Tyto trendy sleduje i evropská legislativa, která zavede povinnost nutričního značení potravin.

„Údaje na obalech umožňují snadnější výběr potravin a nápojů, které vyhovují zásadám zdravé výživy i specifickým dietním doporučením. Nutriční hodnoty pomáhají spotřebiteli sledovat příjem jednotlivých živin a umožní mu sestavit si jídelníček tak, aby byla jeho skladba optimální,“ vysvětluje nutriční terapeutka Věra Boháčová z Fóra zdravé výživy.

Výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo 1 058 žen i mužů ve věku 20–50 let, ukázaly, že údaje na obalech potravin nesleduje pouze desetina dotázaných. Jednoznačně nejčastěji věnují spotřebitelé pozornost údajům o trvanlivosti (88 %) a hned poté údajům o složení výrobků (68 %). Z hodnocení několika výroků vyjadřujících nákupní rozhodování vyplynulo, že pokud na obalech potravin nejsou zřetelně uvedeny údaje o složení, zákazníci nemají v daný výrobek důvěru.

Nutriční značení je podle stávající legislativy nepovinné a výrobci jsou povinni uvádět informace o nutričních vlastnostech výrobků na obalech jen ve stanovených případech.

Na začátku července však přijal Evropský parlament novou právní úpravu týkající se informací na obalech potravin. Jednou ze zásadních změn bude povinné zobrazení nutričních hodnot. Návrh, který začátkem roku 2008 předložila Evropská komise, již pouze formálně přijme Rada a patrně v říjnu vyjde v Úředním věstníku EU. Spotřebitelé mohou očekávat, že nejpozději od roku 2016 najdou na obalech všech potravin povinné nutriční informace.

„Od roku 2006 existuje vedle povinných údajů, které musí výrobci uvádět na obalech svých výrobků, dobrovolné nutriční značení GDA,“ upozorňuje Martin Klofanda, předseda Skupiny pro zdravý životní styl z Potravinářské komory České republiky, a dodává: „na evropský trh ho uvedla Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU (FoodDrinkEurope, dříve CIAA), v České republice ho zavedly za podpory Potravinářské komory ČR na svých výrobcích již všechny přední české a nadnárodní firmy.“

Značení GDA umožňuje jednoduchou orientaci v nutričních údajích na obalu. Poskytuje srozumitelnou informaci o tom, jaký podíl tvoří jedna porce dané potraviny z doporučeného denního příjmu energie, živin a dalších látek. Součástí značení GDA jsou totiž i procentuální údaje, které umožňují spotřebiteli sledovat rozložení příjmu energie a živin v průběhu dne.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že více než polovina dotázaných ví, co je značení GDA, a další čtvrtina oslovených má o existenci značení GDA povědomí. Třetina dotázaných pak využívá značení GDA při nákupu, protože jim pomáhá lépe se orientovat a rozhodovat při výběru potravin.

Autor: Zdravě.cz

Vepřové sádlo – „krém“ našich prababiček
Cviky pánevního dna

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Méně známé fobie
Fobie a panika

Méně známé fobie

19.09.2011

Fobie je úzkostná porucha. Je to většinou neopodstatněný a těžko ovladatelný strach z různých situací, věcí, zvířat i lidí. Fobie více či méně omezují život člověka. Fobií existuje ...

Trvanlivost potravin
Zdravá výživa

Trvanlivost potravin

30.08.2011

Datem minimální trvanlivosti potravin je datum vyznačené na obale, které vymezuje minimální dobu, po kterou si potraviny při dodržování skladovacích podmínek zachovávají specifické ...

Proč je důležité používat deodorant
Hygiena

Proč je důležité používat deodorant

Setkání s Jitkou Čvančarovou mi mnoho mých známých upřímně závidělo. Našli se i dobrovolníci, kteří by rozhovor rádi udělali za mě, což v případě setkání s celebritami není příliš ...

Porodní hypoxie
Porod

Porodní hypoxie

24.08.2011

Hypoxémie a dále pak hypoxie či asfyxie patří mezi akutní, až život ohrožující stavy. Může vzniknout už před porodem (prenatální hypoxie), během porodu nebo až po něm.