Zdravé bydlení

Jak třídit odpad

Michaela Holá
14.04.2009

Tato problematika je stále diskutovanější a snad s ní bude souviset i vyšší zájem lidí o správné nakládání s odpady. Pokud je i u vás ještě zvykem, že veškeré odpadky umístíte do jedné nádoby, kterou vynesete do popelnice, možná by bylo vhodné udělat v domácnosti menší změny.

Pokud se podíváte doma do koše, spatříte různorodou směs, která obsahuje naprosto vše. Odpady však nejsou všechny stejné a zejména jejich další možné využití se značně liší. Mezi využitelné odpady lze uvést ty, které je možné opětovně zpracovat i po jejich použití. Mezi ně patří např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Pokud máte ve městě k tomuto určené barevné popelnice, ukládejte je do nich. V případě, že vše hodíte do popelnice, ke znovuvyužití nedojde, vše se bude hromadit na skládkách či se bez jakéhokoliv využití zlikviduje. Vhodné je vytřídit si již doma speciální nádoby na různé druhy odpadu, zejména na papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad. Jde spíše jen o zvyk než o to, že samotné třídění by bylo pro někoho natolik zatěžující záležitostí. Výsledným efektem bude, že pomůžete našemu již dost znečištěnému životnímu prostředí, usnadníte recyklaci a v konečném důsledku i zmenšíte frekvenci nutného vyvážení popelnic.

Dnes jsou již barevné kontejnery běžnou součástí obcí a není komplikované zapamatovat si, že  sklo patří do zelených, plasty do žlutých a papír do modrých nádob. Je však dobré vědět, co konkrétně do kterého kontejneru mohu dát.

  • Papír

Na obalech je možné objevit značky, které nám říkají, z čeho materiál obalu pochází a jak je vhodné s ním v případě likvidace naložit. Konkrétně u papíru je možné nalézt označení  PAP a čísla 20, 21, 22. Kromě novin můžete třídit např. sešity, knihy, krabice, kartón, lepenku nebo papírové sáčky, reklamní letáky, brožury a rozložené papírové krabice. Papír by ovšem neměl být znečištěný, mastný, a nepatří sem též papír voskovaný či uhlový. Slisovaný roztříděný papír slouží k výrobě novin,  toaletního papíru či obalů na vajíčka.

  • Plasty

U plastů najdeme označení ve formě recyklačního trojúhelníku doplněného zkratkami PET, HDPE, LDPE, PE, PP nebo PS, případně čísly 1, 2, 4, 5 a 6. Do speciálních kontejnerů nepatří polyvinylchlorid (PVC, 3) a také obaly od nebezpečných látek (barvy, chemikálie), léků, kabely, guma či molitan.

Různé druhy plastů jsou následně odlišně využity. Z PET láhví se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do zátěžových koberců. Z fólií se opětovně vyrábí fólie a různé pytle. Polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

  • Sklo

Skleněné výrobky vhodné k recyklaci se označují zkratkou GL a čísly 70, 71, 72. Do zelených kontejnerů patří např. skleněné láhve od nápojů, barevné a bílé sklo, skleněné střepy nebo zavařovací sklenice. Naopak byste sem neměli vhazovat drátěné sklo, monitory, žárovky, zářivky, výbojky, zrcadla, porcelán, keramiku, ale ani autosklo. Ve sklárnách se roztříděné sklo rozdrtí a přidá do směsi na výrobu nového skla.

Kromě tohoto základního roztřídění, však můžete udělat i více. Ve městech jsou k nalezení též speciální kontejnery s oranžovou nálepkou na nápojové kartony. Ty bývají označeny čísly 81 a 84 nebo zkratkou C/PAP. Za námahu také stojí zjistit, kde se ve vašem okolí nachází sběrný dvůr, kde se třídí kovy, kompostovaný odpad, elektrotechnika a také tzv. nebezpečný odpad. Do něj určitě zařaďte léky, zářivky, baterky, barvy, lepidla, oleje a nádoby znečištěné chemikáliemi.

Třídíte odpad vy? Máte u domu dostatek kontejnerů na tříděný odpad?

Autor: Michaela Holá

Úpal nebo úžeh?
"Hodný a zlý" cholesterol

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Artritida
Artritida

Artritida

20.05.2009

Artritida je zánět kloubů. Způsobuje nepříjemnou bolest a omezení pohybu v kloubech, jež jsou zasaženy. Příčiny vzniku a způsoby léčby se liší v závislosti na některém z mnoha její ...

Vše o kojení - 2.díl
Kojení

Vše o kojení - 2.díl

07.05.2009

Pro pochopení kojení je dobré znát trochu anatomie a fyziologie prsu a tvorby mléka (laktace). A neméně důležité je vědět složení mateřského mléka. Následující řádky se budou snaži ...