Alkohol

Nebezpečí alkoholu pro děti

Michaela Holá
08.09.2010

O negativním vlivu alkoholu na lidské zdraví se hovoří často. Nemělo by však být opomíjeno specifikum jeho vlivu na děti, které si k němu dnes stále dříve nacházejí cestu. Alkohol pro ně představuje vyšší nebezpečí než pro dospělé.

Negativní vliv alkoholu na děti

U dětí se při časté konzumaci alkoholu zvyšuje pravděpodobnost onemocnění jater, jelikož tento orgán ještě není schopný rychle odbourat škodlivé látky. Poškozen bývá také nervový systém. V dospívání dochází k mnoha tělesným i duševním změnám a také k tvorbě mozkových sítí. Právě jejich vznik je působením alkoholu značně omezen. Následkem může být nižší schopnost soustředění, horší paměť, problémy s učením a později těžkosti v pracovním uplatnění.

Závislost u dětí vzniká mnohem rychleji než u dospělých. Pro dospívající je typická též obliba v hazardování a experimentování. Hrozí tedy kombinování různých druhů alkoholu, možná otrava či provozování činností, které by ve spojení s alkoholem mohly být nebezpečné (sporty, při nichž hrozí úrazy). K dalším rizikům patří dopravní nehody, otravy, sebevraždy či trestná činnost. U mladých lidí je též vysoké nebezpečí přechodu na další návykové látky, které mohou mít ještě katastrofálnější důsledky.

Prevence

Jako prevenci a především dlouhodobý pozitivní vklad do života dítěte lze vnímat skutečnost, když v rodině existují pozitivní vazby a rodiče s dětmi tráví dostatek času, během něhož se mu dokážou adekvátně věnovat. V rodině by měla být jasně nastavená pravidla, u nichž je prosazováno jejich dodržování. Rodinné problémy jsou konstruktivně řešeny, fyzické násilí zde není chápáno jako řešení.

Důležitá je komunikace s dítětem, je třeba mu naslouchat a vnímat též jeho neverbální projevy. Dítě by mělo cítit, že má v rodičích oporu a může se jim v případě potřeby vypovídat. Snažte se vyhnout reakcím, které by dítě mohlo vnímat jako odmítavé či přímo posměšné.

Je dobré mít přehled, co dítě dělá ve svém volném čase. Pokud má kvalitní zájmy, je menší pravděpodobnost, že bude strženo nevhodnou partou a začne trávit čas se sklenkou alkoholu či jiným nevhodným způsobem.

Je vyšší riziko alkoholismu u dětí, které takovýto model viděly ve své rodině. Často se opakuje stejný scénář - když byl na alkoholu závislý otec, stane se závislý i syn. O alkoholu i jiných návykových látkách s dítětem mluvte, informujte jej o možném nebezpečí. Vliv na dítě má však samozřejmě i širší rodina, škola či jeho vrstevníci.

Když dítě pije...

K domněnce, že vaše dítě pravidelně pije alkohol, vás mohou navést některé projevy v jeho chování. Včasné rozpoznání problému a jeho řešení je velmi důležité, proto je třeba věnovat následujícím známkám pozornost a všímat si změn, které jsou u dítěte patrné.

Zcela jasným důkazem pití může být např., pokud v pokoji dospívajícího naleznete láhve od alkoholu, někdo důvěryhodný vám jeho požívání alkoholu dosvědčí či jej přistihnete opilého. Mezi nepřímé známky lze uvést přátele dítěte, kteří holdují alkoholu, krádeže, útěky z domova, změnu přátel, vyšší potřebu peněz, zhoršení prospěchu, nespolehlivost, uzavírání se do sebe, nadměrnou činorodost či naopak apatii.

Pokud již tento problém skutečně existuje, je třeba vyhledat odbornou pedagogicko-psychologickou pomoc. Důležitá je spolupráce rodiny s odborníky, se školou či s dalšími členy rodiny, ale hlavně spolupráce obou rodičů. Řešením nejsou fyzické tresty, ale spíše stanovení jasných hranic a mantinelů chování.

 

Povídáte si se svými dětmi o možném nebezpečí pití alkoholu? Jak byste se zachovali, kdyby se tento problém týkal vaší rodiny?

Autor: Michaela Holá

Alkoholismus u žen
Co je ovulace?

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...