zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

Preventivní lékařské prohlídky dospělých: Na co máte nárok?

Veronika Tůmová
23.06.2021

Nejpozději od devatenácti let věku jsme všichni povinni se zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé a docházet na pravidelné preventivní prohlídky i bez zjevných potíží. Preventivní prohlídka u vašeho praktického lékaře by měla zahrnovat například kompletní fyzikální vyšetření, kontrolu očkování, změření krevního tlaku či orientační vyšetření zraku a sluchu.

Dále je to pak pohmatové vyšetření mízních uzlin, posouzení stavu kůže a žil dolních končetin. Často však dochází k pouhé konzultaci, kdy v případě nenahlášení žádných problémů a potíží ke konkrétnímu vyšetření nedochází.

Preventivní prohlídky není radno zanedbávat

Je však třeba si uvědomit, že preventivní prohlídka je, jak název napovídá, nedílnou součástí prevence. Proto je například vhodné při ní aktualizovat veškeré informace nejen o vlastním zdravotním stavu, ale také o zdravotním stavu rodičů či jiných blízkých příbuzných, zejména jde-li o výskyt rakoviny či jiného závažného onemocnění, včetně nemocí s genetickým původem.

Od hladiny krevních tuků až po kolonoskopii

Na preventivní prohlídku v dospělosti máme nárok jednou za dva roky. Ve věku třiceti, čtyřiceti, padesáti a šedesáti let je součástí preventivní prohlídky také laboratorní vyšetření, které ukazuje na hladiny krevních tuků, cholesterolu v krvi či hladiny krevního cukru. Ve čtyřiceti letech se provádí kontrolní vyšetření EKG, které se pak vždy po čtyřech letech opakuje. Od padesáti let věku máme každoročně po dobu pěti let nárok na zdravotní pojišťovnou hrazené vyšetření možného skrytého krvácení ve stolici, alternativou k němu je pak vyšetření na kolonoskopii. Kolonoskopické vyšetření umožní prohlédnout celý vnitřek tlustého střeva. Jde o endoskopické vyšetření, tedy vyšetření pomocí speciální ohebné sondy.

Mamograf, cytologie a vyšetření ledvin

Všem ženám po pětačtyřicátém roce věku bude doporučeno preventivní mamografické vyšetření, na které vám gynekolog či praktický lékař vystaví žádanku. Tato vyšetření pak probíhají vždy po dvou letech. V rámci preventivní gynekologické prohlídky má každá žena nárok také na pojišťovnami hrazenou cervikální cytologii, což je vyšetření spočívající ve stěru buněk z děložního hrdla, což může včas odhalit podezřelé změny na děložním čípku a zabránit tak vzniku rakoviny děložního hrdla. V případě cukrovky, vysokého krevního tlaku nebo kardiovaskulárních onemocnění vzniká po padesátém roce věku také nárok na vyšetření funkce ledvin.

Čas na preventivní prohlídku? Nenechte se odbýt!

Často jsme už při samotné návštěvě ordinace nervózní a nejistí, cítíme se plně odkázáni na vůli a rozhodnutí lékaře, doufáme, že bude v dobré náladě a pokud není, předem jsme rozhodnuti na nic se nevyptávat a přijmout vše s odevzdaností. To je však chyba, protože naším základním právem je právo na informace a už vůbec byste neměli váhat s dotazováním, pokud jde o váš zdravotní stav. Nenechte se proto zastrašit ani odradit pocitem, že budete zdržovat, že ani na potřetí nepochopíte, co vám vlastně je, že lékař je jaksi odměřený a očividně pospíchá. Své dotazy si můžete i předem sepsat, abyste na nic nezapomněli. V případě navržených lékařských postupů se nebojte ptát na alternativy, a pokud jde o pojišťovnami nehrazené zákroky či léky, nestyďte se ptát na ceny.

Život po šedesátce: Jak si ho užívat?

Základní vyšetření krve

Samovyšetření prsu 

Autor: Veronika Tůmová

K čemu slouží kostní denzitometrie?
Světloplachost neboli fotofobie – jak se projevuje a jak ji řešit?

Další články