Handicapovaní

Oligofrenie

Veronika Tůmová
19.05.2011

Oligofrenie je z řečtiny převzatý výraz pro slabomyslnost, oligofrenik je člověk nedostatečně vyvinutý v oblasti rozumového vnímání a chápání a důsledkem toho nesamostatný.

Oligofrenie bývá také důsledkem poruchy zvané Downův syndrom, celkové mentální retardace, kdy se objeví i charakteristické fyzické defekty – velká hlava a jazyk, malé oči, kožní řasa, krátké končetiny apod. Dělí se do několika stádií podle hraničních pásem inteligence.

Jak dochází k postižení?

V odborných vyjádřeních najdeme oligofrenii rozdělenou na primární a sekundární.

Primární oligofrenie představuje dolní hranici inteligenčního pásma, na úrovni debility, která má dědičný původ.

Sekundární oligofrenie může být důsledkem prenatálního poškození plodu, jako jsou záněty v těle matky, nedostatek kyslíku při porodu, některých vitaminů a podobně, ale může nastat i během života, vlivem virózy postihující vývoj mozkové tkáně nebo úrazu mozku. Z psychologického hlediska není oligofrenik člověk, který je rozumově pod úrovní daných měřítek, ale inteligenčně nad úrovní debility – tady se mluví o tzv. slaboduchosti.

Jednotlivá stádia oligofrenie

Oligofrenie je buď vrozená, nebo získaná brzy v dětství vnějším vlivem, řadíme k ní však i tzv. pseudooligofrenii – vývojové opoždění v důsledku sociální zaostalosti a jiných negativních vlivů v prostředí, kde jedinec žije a vyrůstá. Obecně se oligofrenie rozděluje do tří stádií :

  • Debilita – lehčí postižení, kdy je člověk schopen základních a jednoduchých forem vzdělání a může navštěvovat zařízení typu pomocných škol s jistým procentem úspěšnosti.
  • Imbecilita – děti nejsou schopné jakkoli se vzdělávat, ale je možné jim pomoci vhodným způsobem výchovy k osvojení návyků a pravidel důležitých pro život.
  • Idiocie – těžká forma postižení, neschopnost vzdělání ani základní výchovy, nutná ústavní péče a neustálý dohled.

Vyšetření pomocí měření IQ neurčuje a nemůže určit přesnou hranici mezi jednotlivými stádii, je však přesto důležité k přibližnému usměrnění a zařazení závažnosti demence do správných kritérií.

Podle mezinárodní statistické klasifikace jsou to tato pásma

  • debilita (IQ 52 – 67)
  • imbecilita (IQ 36 – 51)
  • idiocie ( IQ 20 – 35)
  • těžká idiocie (IQ 19 a méně)

Povahové rysy a vlastnosti oligofrenika

Každý oligofrenik může být ve stejném inteligenčním pásmu trochu jiný, proto i k výchovným metodám se přistupuje individuálně.

Idioti nejsou schopni se o sebe postarat, nechápou hygienické návyky, co se děje kolem nich, nerozeznají nebezpečí a nemají pud sebezáchovy, mnohdy se nenaučí mluvit, mohou být agresivní. Jsou celkově odkázáni na pomoc druhého, žijí v ústavním prostředí s odbornou celodenní péčí.

Imbecilové se většinou naučí špatně mluvit, jsou schopni naučit se jednoduchým činnostem a úkolům. Jsou celkově nešikovní, ale mohou vykonávat jednoduché, nenáročné práce a vychodit pomocnou školu.

Debilové a slabodušší jedinci vychodí pomocnou školu, s potížemi mohou dokončit i základní vzdělání. Jsou schopni určitým věcem porozumět a naučit se lehkou, pravidelnou práci, chodit do zaměstnání. Mohou žít v domácím prostředí, většinou však potřebují stálý dohled.

K lidem postiženým oligofrenií je nutné přistupovat s velkou trpělivostí. Někteří jsou velmi důvěřiví, hodní, poddajní a snaživí, jiní jsou uzavření až asociální, mohou mít záchvaty vzteku a nekontrolovatelné agrese.

Autor: Veronika Tůmová

Šípková růže - bylinky pro zdraví
Interrupce – je lepší jí předejít

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Léčivé účinky echinacey
Bylinky

Léčivé účinky echinacey

29.06.2011

V rámci našeho seriálu Bylinky pro zdraví jsme echinaceu představili a popsali její účinky. Dnes si tuto květinu, známou rovněž pod názvem třapatka nachová, představíme podrobněji.

Porod doma – ano, nebo ne?
Porod

Porod doma – ano, nebo ne?

18.06.2011

Stávají se porody doma trendem poslední doby? Kdo propaguje tento způsob přivádění dětí na svět a kdo je naopak proti? Porod doma má jistě své výhody, ale rozhodně i řadu nevýhod, ...