zdroj: pixabay.com
Nemoci a léčba

Chráněné pracovní místo - seberealizace lidí s postižením

Veronika Tůmová
26.02.2020

Práce se zdá být naprosto samozřejmou a přirozenou součástí našeho života, tedy pokud nám v ní nic nebrání. Jak je to ale v případě lidí se zdravotním postižením? Jistě jste už někdy slyšeli o chráněných dílnách nebo chráněném pracovním místě. Od roku 2012 došlo ke sjednocení těchto dvou institutů do jednoho. Podle plánu Ministerstva práce a sociálních věcí se tím docílilo zjednodušení právní úpravy, stejně jako administrativní zátěže pro zaměstnavatele.

Chráněné pracovní místo nabízí vhodné pracovní prostředí a pracovní náplň pro osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, jejichž pracovní výkon lze ohodnotit finančně. Jsou zde vítáni všichni, kteří chtějí využít pracovní dobu k tvůrčí práci a vytváření zajímavých předmětů pro potěšení ostatních.

Pracovní uplatnění zdravotně postižených - chtějí být užiteční a mít pocit samostatnosti

I lidé se zdravotním znevýhodněním se chtějí učit novým věcem, být plnohodnotnou součástí společnosti a třeba i přispět k vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Práce a pracovní uplatnění nejsou jen přirozenou potřebou, ale zvyšují i sociální sebevědomí a pomáhají docílit samostatnosti a nezávislosti. Lidé s nepříliš těžkým postižením mohou sice získat zaměstnání na trhu práce, povinné kvóty pro zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností však zatím příliš nepodporují motivaci zaměstnavatelů k tomuto kroku.

Diskriminace handicapovaných osob při hledání zaměstnání

Diskriminace zdravotně postižených ve věci pracovních příležitostí bohužel stále existuje, začínají se však pomalu rozvíjet nové alternativy k jejich zaměstnávání. Existují právě například chráněné dílny nebo terapeutické dílny zařízené ve stacionářích, kde se dbá na zvýšenou ochranu a individuálně přizpůsobený režim práce. A co všechno může vnést postiženým lidem zdánlivě obyčejná práce do života? Například sebedůvěru, pocit užitečnosti a celkové uspokojení ze sebe sama. Práce je pro lidi s postižením prostředkem seberealizace a snadno se může stát i novým, potěšujícím a velmi uspokojivým smyslem života.

Různá odvětví pracovního uplatnění v chráněných dílnách a specializovaná sdružení

Jako chráněná dílna se dnes označuje především prostor, kde lidé s postižením pracují, protože dříve používaný pojem Chráněná dílna byl, jak zmíněno na začátku článku, změněn na Chráněné pracovní místo. Specializace jednotlivých dílen, kde tito lidé pracují, může být různorodá. Setkáváme se například s dílnami textilními, keramickými, výtvarnými, knihařskými, tkalcovskými, košíkářskými, montážními, dřevařskými, krajkářskými apod. Existují sdružení, která provozují hned několik chráněných pracovišť. Zaměstnávat mohou nejen osoby se zdravotním či mentálním postižením, ale třeba také psychicky slabší jedince nebo ty, kdo si nevědí rady s nezvládnutelnou finanční situací. Několik takových míst je možné najít například v Orlických horách, kde tito lidé pracují i v kavárně či v obchodě se smíšeným zbožím, pomáhají s přípravou jídla nebo donáškou nákupu imobilním pacientům a podobně.

Služby pro lidi s mentálním postižením

Zdroj: portal.pohoda.cz, otevrenaokna.cz, neratov.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Jak vybrat lednici, ve které budou potraviny vždy čerstvé?
Jídelníček pro zdravý mozek aneb co je to brainfood?

Další články

První pomoc na horách
Zimní sporty

První pomoc na horách

10.02.2020

Zimní sezóna je v plném proudu. I letos musí horská služba vyjíždět k velkému množství úrazů na sjezdovkách. Můžete být úplní začátečníci, můžete si být naopak na lyžích či snowboa ...