Handicapovaní

Propad na okraj společnosti – bezdomovectví

Michaela Holá
04.03.2010

V životě člověka se střídají chvíle radostné s těmi obtížnějšími. Pokud tu naši vlastní krizi ustojíme, jistě nám ve výsledku přinese mnohá poznání a může nás nasměrovat do dalšího života. Jsou však i mezníky v životě, s nimiž se ne každý dokáže vyrovnat. Důsledkem ztráty zaměstnání např. může být jistá doba nezaměstnanosti, rekvalifikace a nalezení uplatnění v jiném oboru. Důsledkem však může být též např. neschopnost platit za bydlení a ztráta střechy nad hlavou. Pak se veškerý dosavadní život roztříští a zbude jen nehezké označení „bezdomovec“.

Bezdomovectví bývá definováno jako stav bezprostřední krize, kdy se člověk ocitá bez trvalého domova. Bezdomovce je možné označit za zjevné (využívají existující služby, a tedy o nich víme), skryté (nemají přístřeší, avšak nevyužili dostupných služeb) či potenciální (osoby, které jsou ohrožené ztrátou domova).

Kdo je nejvíce ohrožen?

Bezdomovectvím jsou nejvíce ohroženi lidé dlouhodobě nezaměstnaní, senioři, lidé handicapovaní či příslušníci etnických minorit a migranti. Více jsou ohroženi muži a spíše lidé staršího či středního věku. Mezi bezdomovci jsou též často lidé závislí.

Menší procento žen mezi bezdomovci bývá objasňováno zejména větší orientací žen na sociální vztahy. Ženy mají tedy širší sociální síť a v krizi se mají na koho obrátit. Naproti tomu se muži často ocitnou osamoceni a bez možnosti požádat o pomoc někoho blízkého.

Příčiny bezdomovectví

Zapříčiňující faktory lze rozdělit na objektivní a subjektivní.

  1. Objektivní faktory: celkové společenské klima (politika zaměstnanosti, postoj společnosti k minoritám, bytová politika atd.)
  2. Subjektivní faktory: osobnost jedince, rodinné zázemí, sociální adaptace atd.

Existující služby

Organizace pracující s bezdomovci jsou obvykle napojené na církev, obvykle se jedná o služby poskytované městskými či diecézními charitami. Další organizací pracujícími s bezdomovci je též Český červený kříž.

Jako konkrétní služby je možné zmínit sociální poradenství a dále azylové domy, ubytovny či noclehárny. Cílem poradenství je zejména objasnit klientům jejich možná práva a pomoci jim zorientovat se v síti poskytovaných služeb. Součástí je též pomoc při jednání s úřady, doprovod a zprostředkování kontaktu s patřičnou službou. Poradenství je bezplatné a bývá poskytováno zpravidla v poradnách pro osoby bez přístřeší či v občanských poradnách.

Azylové domy mohou, kromě ubytování, stravování a možnosti osobní hygieny, poskytovat též aktivity vedoucí k překonání bezdomovectví (práce či profesní příprava, nácvik hospodaření s penězi a další).


Jaký máte dojem z bezdomovců? Vítězí u vás strach, soucit či lítost? Myslíte si, že je snadné dostat se z takovéto situace?

 

Autor: Michaela Holá

Nomofóbie - když mobily vládnou
Riskantní touha po hubnutí jménem anorexie

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...