zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

Paliativní péče – co všechno má na starost?

Veronika Tůmová
19.03.2024

Onkologická a chronická onemocnění představují nejvýznamnější zdravotní hrozbu v Evropě. Onkologická onemocnění jsou každoročně nově diagnostikována u téměř čtyř milionů lidí a je třeba mít na paměti, že paliativní péče je nezbytná součást odpovědi na otázku, jak se k těmto nemocem stavět v budoucnu. Paliativní léčba zajišťuje především důstojnost konečné fáze života, její přínos však sahá mnohem dál.

Paliativní léčba představuje komplexní péči o nemocné, kteří se dostali do konečného stádia nevyléčitelné nemoci. Od ukončení řízené léčby onkologického onemocnění mohou do konce života zbývat měsíce, méně často jen týdny, ale vzácně i roky. 

Kdo všechno může být součástí paliativní péče?

Na paliativní péči, která zajišťuje především důstojnost poslední fáze života člověka, se podílí lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové, psychiatři ale i duchovní. Důstojná péče prodlužuje život pacientů a zlepšuje kvalitu konce života, k němuž spějí. Pacienti díky ní netrpí tak často depresemi, a i jejich rodina se s nemocí vyrovnává snáz.

Paliativní péče pomáhá, ale nevede k uzdravení

Paliativní péče dbá na zachování kvality života pacienta s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu. Zahrnuje cílené zmírnění bolestí a zachování plnohodnotného života dle daných možností, udržování sociálních vztahů s rodinou či přáteli, zachování důstojnosti. V průběhu paliativní péče může stále probíhat i léčebný proces, jeho ukončení tedy není podmínkou. Doba paliativní péče není omezená, nemoc se díky ní může na nějakou dobu stabilizovat. Nelze však podléhat mylné představě, že cílem paliativní péče je uzdravení.

Paliativní péče a proces umírání

Paliativní péče vnímá proces umírání jako nutnou součást života, kdy je však zapotřebí přistupovat k umírajícímu podle jeho individuálních potřeb. Klade v prvé řadě důraz na empatii i psychické rozpoložení pacienta. K paliativní péči může docházet v hospicích nebo ambulantní formou v nemocnicích či specializovaných poradnách, v denních stacionářích, ale také u pacienta doma.

Principy paliativní péče

  • Neurychluje, ani neoddaluje smrt, nevede k uzdravení
  • Poskytuje úlevu od bolesti a dalších příznaků nemoci
  • Stará se o psychickou podporu pacienta i jeho rodiny
  • Pomáhá zvládat stres a zármutek rodiny způsobený smrtí pacienta
  • Vychází z individuálních potřeb pacientů a chrání jejich důstojnost až do konce

Dostupnost paliativní péče u nás

Dostupnost o nevyléčitelně nemocné se u nás postupně zlepšuje díky finančním prostředkům, která se k tomuto účelu vynakládají z rozpočtů státu i Evropské unie. Dochází ke zlepšení dostupnosti jak domácí paliativní péče, tak paliativní péče v nemocnicích i hospicích a ke zvýšení její kvality. Zvýšila se informovanost odborné i laické veřejnosti a zlepšila se vybavenost zařízení, poskytujících tento druh péče. Žádost o paliativní péči může sepsat praktický lékař pacienta, nebo si ji může v daném zařízení domluvit sama rodina. Vysokou měrou je tato péče hrazena zdravotní pojišťovnou.

Zdroj: paliativa.czis.muni.czpaliativni-pece.cz

Autor: Veronika Tůmová

Poraďte si s pálením žáhy pomocí přírodních prostředků, které máte doma
Touha po spánku, melancholie a velká únava – proč na jaře trpíme jarní únavou?

Další články