Školák a předškolák

Kde iPad pomáhá

Veronika Iblová
28.01.2013

Poslední dobou zažívají na poli technologií boom tablety, zejména pak iPady, jejichž praktické vlastnosti oceňují nejen vášniví čtenáři, náruživé kuchařky, lékaři, ale například také speciální pedagogové a komunita lidí kolem dětí se speciálními potřebami. Toto zařízení je pro ně nejen po všech stránkách přístupné, ale poskytuje jim vzdělání, terapii a také zábavu.

Speciálními potřebami dětí je myšleno zejména jejich zdravotní znevýhodnění či postižení (tělesné, sluchové, autismus, vady řeči, downův syndrom a další), se kterým se narodily nebo které nabyly v průběhu života. V důsledku toho tyto děti potřebují odlišný přístup, a to nejen od svých učitelů. Ti při výuce užívají nejrůznějších pomůcek, a tablety jsou právě jednou z nich.

Čím jsou iPady lepší než běžné PC?

Jsou to zejména vlastnosti tabletů, jako je přenositelnost, přizpůsobivost nadstandardním požadavkům uživatele (zvětšení velikosti písma, předčítání vět nahlas atd.), nízká cena, způsob nákupu a rozmanitost aplikací.

Velkou předností je zřetelné propojení příčiny s důsledkem, kdy obrázek splývá s přímou funkčností: stačí se dotknout obrázku a něco se děje. Kulička se rozjíždí, balónky se nafouknou a kočka mňouká.

Pedagog, rodič či žák se již nemusí přizpůsobovat technické náročnosti a těžkopádnosti běžných počítačů, nemusí dlouho instalovat náročný a drahý software. Naopak iPad vychází vstříc svému uživateli a přizpůsobuje se mu na základě toho, co uživatel potřebuje.

Aplikace je jádrem iPadů

Aplikace vytváří obsah těchto zařízení. Do iPadu mohou rodiče či pedagogové pořídit aplikace různého zaměření, a to s ohledem na potřeby dítěte. Například aplikace zaměřené na:

  • učení nových slov prostřednictvím asociací - k jednotlivým slovům jsou přiřazovány jejich zvuky a významy
  • rozvoj čtení a vyslovování - skvělý nástroj pro předškoláky a děti se speciálními potřebami
  • na podporu a trénink logického myšlení
  • na alternativní a augmentativní komunikaci, v případech, kdy dítě nedokáže vyjádřit svá přání a potřeby, může své věty sestavit z obrázků, které jsou pak nahlas předčítány
  • rozvoj grafomotoriky - obkreslování tvarů prstem
  • relaxaci

Výčet aplikací bych mohla rozšiřovat dále, lidských potřeb je hodně, stejně tak oblastí, ve kterých děti mohou rozvíjet své dovednosti, vzdělávat se a užít si zábavu.

Všechno má své nevýhody

Nesporná výhoda velkého výběru aplikací má však i svá slabá místa.

Může uvádět ve zmatek rodiče a nezkušené pedagogy při výběru kvalitní a potřebné aplikace. Proto je dobré před zakoupením aplikace vyzkoušet si ji v její zkušební verzi (tzv. lite verze). Nelze nezmínit, že na tomto poli v českém prostředí sehrává nesmírně důležitou roli komunita lidí I-sen, která spojuje lidi používající iPad v souvislosti se speciálními potřebami dětí.

Poskytují školení, doporučení a návody k jednotlivým aplikacím. Je dobré si uvědomit, že iPad není přinosem sám o sobě, je to jen nástroj, který svůj účel v této oblasti dokáže naplnit pouze v případě, že je používán správným způsobem.

Neexistuje aplikace, která by mohla nahradit reálné zážitky. Ač se může dítě prostřednictvím iPadu naučit řadu důležitých věcí, nikdy tím nemohou být nahrazeny opravdové zkušenosti a prožitky z prostých věcí kolem nás.

Autor: Veronika Iblová

Příznaky zánětu vedlejších nosních dutin
Pijme horkou vodu

Další články

Když nám chybí vitamín C
Vitamíny a minerály

Když nám chybí vitamín C

Přestože je v moderní společnosti snadné koupit si v lednu jahody či meloun cantaloupe, když už nám tedy přestane chutnat kysané zelí (všechno výborné zdroje vitamínu C), tak ani d ...

Mléčné zuby a zubní kaz
Zubní kaz

Mléčné zuby a zubní kaz

14.01.2013

Ještě v nedávné minulosti bylo mezi zubními lékaři celkem obvyklé se prvním neboli mléčným chrupem příliš nezabývat. Mléčné zuby podle nich nemělo cenu spravovat. Dnes však víme, ž ...