Vztahy v rodině

Rodina a její význam

Jitka Suchánková
25.08.2011

Dnešní článek je obecným zamyšlením nad významem a vlivem rodiny. V zítřejším pokračování si budete moci přečíst autorčinu úvahu nad jedním z nejsložitějších úkolů všech rodičů - výchovou dětí.

V rodině by mělo být nastoleno harmonické prostředí. Bohužel stále častěji ve svém okolí vidíme takové rodinné vztahy, které jsou nějakým způsobem narušeny. Komunikace mezi jednotlivými členy rodiny mnohdy vázne nebo je na velmi slabé a chatrné úrovni.

Rodina by měla uspokojovat potřeby svých členů, a to tělesné i duševní. K tělesným patří například strava, spánek, osobní hygiena a podobně, mezi duševní počítáme pocit bezpečí, klidu, lásku, uznání a docenění jednotlivých členů.

Vezmeme-li v úvahu, v kolika rodinách je sice teplo a světlo, ale jsou tam děti týrané, senioři odstrkováni kamsi do pozadí, ženy podceňovány nebo dokonce zneužívány, pak jistě tyto rodiny nesplňují všechny svoje idealistické funkce.

V mnohých rodinách také hraje negativní roli funkce alkoholu, přesněji řečeno alkoholismus některého z jejích členů. Na děti pak má toto nejen negativní dopad z hlediska takzvaného vzoru, ale samozřejmě je to i velice podstatný vliv psychický.

Výchova a vlivy okolí

Už v okamžiku, kdy se narodíme, spadáme pod něčí vliv. Ten někdo nás ihned začne ovlivňovat, vychovávat a částečně i utvářet ku obrazu svému, ať již chceme nebo nechceme.

Ale ve skutečnosti – zpočátku se přece vůbec nebráníme a nepřipouštíme si jakoukoliv manipulaci se svojí osobou, jisté výhrady a protesty se u nás objevují až v pubertálním věku. Však ani tehdy ještě nemůžeme říct, že víme, co chceme a kam chceme směřovat. Tedy říct to můžeme (a hojně to též nahlas vykřikujeme), ale ve skutečnosti víme v tomto věku jen málo z toho, co je život.

Vychovatel to nemá nikdy jednoduché. Není lehké navést člověka na správný směr tak, aby to dotyčný nepociťoval jako násilný manévr, kterého se odmítá zúčastnit. V první řadě nás vychovávají rodiče a vůbec rodina jako celek. Právě tam se učíme základním zvyklostem, které nás formují pro náš další život. Máme vzory ve svých rodičích, v prarodičích či v ostatních členech rodiny. Ač si to sice ve velmi raném věku neuvědomujeme, přejímáme z rodiny spoustu typických prvků, návyků a příkladů, jak se ve které situaci zachovat. Přejímáme návyky dobré, ale i ty horší.

Zvláště v dětském věku máme často zkreslené představy o tom, co je dobré a co nikoliv, a proto se neumíme bránit všem těm falešným a patolízalským převtělením zla. Ale jak člověk stárne a moudří, nabývá také zkušeností.

Největší problém však vidím v tom, že celá výchova je situována do špatné doby. Naše období vzdoru je poměrně dlouhá životní etapa, ale musí si jí projít každý z nás. Někdo bouřlivěji, jiný v poněkud poklidnější fázi. Bohužel – zkušenost je nepřenosná, a každý z nás si zřejmě musí natlouct sám, můžete mu říkat jak chcete – nedělej to tak, udělej to obráceně – stejně si to udělá sám podle sebe.

Autor: Jitka Suchánková

Mandaly – síla, která se těžko vysvětluje
Obtížnost správné výchovy

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Méně známé fobie
Fobie a panika

Méně známé fobie

19.09.2011

Fobie je úzkostná porucha. Je to většinou neopodstatněný a těžko ovladatelný strach z různých situací, věcí, zvířat i lidí. Fobie více či méně omezují život člověka. Fobií existuje ...

Trvanlivost potravin
Zdravá výživa

Trvanlivost potravin

30.08.2011

Datem minimální trvanlivosti potravin je datum vyznačené na obale, které vymezuje minimální dobu, po kterou si potraviny při dodržování skladovacích podmínek zachovávají specifické ...

Porodní hypoxie
Porod

Porodní hypoxie

24.08.2011

Hypoxémie a dále pak hypoxie či asfyxie patří mezi akutní, až život ohrožující stavy. Může vzniknout už před porodem (prenatální hypoxie), během porodu nebo až po něm.